...

Kindergeld : debat zonder taboes voeren

kinderenKindergeld: debat zonder taboes voeren zegt Freya Saeys van Open Vld

“Het debat over de hervorming van kindergeld is een Vlaams debat dat raakt aan een van de kernopdrachten van de overheid: mensen sterker maken en kansen geven. Het is dus goed dat andere partijen ingaan op onze vraag om de hervorming met open geest en zonder taboes te bespreken,” zegt Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld en deskundige in welzijnsmateries. “Het debat moet een totaalvisie neerzetten.”

“Laten we het debat voeren waar het moet: in Vlaanderen en niet in de Kamer. Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming zelf bevoegd voor de kinderbijslag. Een uitgelezen kans om het beleid beter te maken,” zegt Saeys, die namens Open Vld een aantal principes op tafel legt die van kinderbijslag een instrument maken dat in de eerste plaats ten goede komt aan kinderen.

Een kind is een kind
“Het feit dat kindergeld toeneemt naarmate je meer kinderen hebt, is bijvoorbeeld een verkeerd signaal,” vervolgt Saeys. “Elk kind zou in een gezin evenveel geld moeten krijgen. Dat is ook zo afgesproken in het regeerakkoord.”

Kansen voor kinderen stimuleren
Voor Open Vld is kindergeld ook een instrument om kinderen een kans te geven op een succesvolle toekomst. “Vandaag is kindergeld te veel een uitkering en te weinig een middel om kinderen sterker te maken.” We moeten nadenken over voorwaarden zoals inschrijving op school. Door vanaf zeer jonge leeftijd voorwaarden te koppelen aan de uitkering van kinderbijslag, zorg je ervoor dat kinderen een kans krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Zo leren ze sneller de taal en hebben ze ook meer kans op een goeie ontwikkeling.

Trapsgewijze toegang tot kindergeld
Open Vld vindt ook het debat voor een trapsgewijze toegang tot de kinderbijslag passen in de hervorming. “Essentieel is dat de regeling voor iedereen op dezelfde wijze telt. Samen met de voorwaarde van onderwijs, geeft een trapsgewijze toegang tot het systeem van bijslag een belangrijk signaal: kinderbijslag is een instrument om deel uit te maken van onze samenleving, en dit zowel voor moeders als kinderen. Alleen zo doorbreken we de uitzichtloze kansarmoede die een zuiver uitkeringssysteem nooit kan doorbreken,” zo besluit Saeys.