Charles Michel bedankt Herve Jamar voor bewezen diensten

michelCharles Michel bedankt Herve Jamar voor bewezen diensten. Sophie Wilmes wordt de nieuwe minister van Begroting

Eerste minister Charles Michel wil Hervé Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij hartelijk danken voor de kwaliteit van het werk dat hij heeft verricht sinds hij een jaar geleden deze functie opnam. Hervé Jamar heeft een rigoureus beleid gevoerd voor een spaarzaam beheer van de overheidsfinanciën. Charles Michel wenst Hervé Jamar veel succes nu hij een nieuwe richting geeft aan zijn politiek parcours en Gouverneur wordt van de provincie Luik.

Charles Michel: “Hervé Jamar heeft in grote mate bijgedragen tot het orde op zaken stellen van de overheidsfinanciën. Zijn verantwoordelijkheidszin, inzet en werkkracht waren ontegensprekelijk van groot belang bij het werk van de regering.”

De Eerste minister heet Sophie Wilmès, parlementslid actief in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van harte welkom in de regeringsploeg. De drietalige Sophie Wilmès, heeft een diploma toegepaste communicatie (IHECS) en een diploma financieel beheer (Institut Supérieur Saint-Louis) en neemt alle bevoegdheden van Hervé Jamar over.

Charles Michel: “Sophie Wilmès heeft zeer snel haar plaats gevonden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Haar inzet en nauwkeurigheid in de commissie Financiën en Begroting hebben afdoende bewezen dat zij in staat is om zich met veel pragmatisme in te werken in technische dossiers.”

Sophie Wilmès is moeder van 4 kinderen en was eerst economisch en financieel adviseur in een financieel zakenkabinet bij de Europese Commissie. In 2007 wordt zij eerste schepen in Sint-Genesius-Rode, bevoegd voor financiën, begroting, onderwijs, lokale economie, kinderopvang en communicatie. Wanneer ze in 2014 voor het eerst verkozen wordt in de Kamer, zetelt zij onder meer in de commissie Financiën, waar de kwaliteit van haar werk algemeen wordt erkend.

Hervé Jamar is politiek actief sinds 1989, eerst als gemeenteraadslid in Hannuit, waar hij sinds 1995 burgemeester is. In 1999 wordt hij verkozen in het Waalse Parlement en is hij actief binnen de commissies landbouw/ruimtelijke ordening/vervoer/energie/huisvestiging. Van 2003 tot 2007 vervult Hervé Jamar de functie van Staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën. Het algemeen welzijn is zijn drijfveer maar hij is vooral een volksvertegenwoordiger met een luisterend oor voor de burgers.