Mechelen – Dokter Van Hammee neemt ontslag uit gemeenteraad

mark hameeMechelen – Dokter Marc Van Hammée neemt ontslag uit gemeenteraad

Marc Van Hammée heeft zojuist bekend gemaakt ontslag te nemen als gemeenteraadslid en de Mechelse N-VA fractie te verlaten.

“Ik ondervond dat mijn taak als gemeenteraadslid in het gedrang zou kunnen komen door mijn steeds drukker wordende beroepsbezigheden. Ik heb steeds voor mezelf gesteld: “Als ik iets doe, dan probeer ik het goed te doen of ik doe het niet”. Een mens moet keuzes maken in zijn leven. Ik kies ervoor om meer ter beschikking te kunnen staan van mijn patiënten en zal dan ook mijn functie als gemeenteraadslid onmiddellijk ter beschikking stellen van mijn partij. Ik doe dit met pijn in het hart maar kiezen is steeds een stukje verliezen, niet?

Ik heb mij de voorbije (bijna) drie jaren als gemeenteraadslid gefocust op een beter leefbare stad, een bereikbare stad waar iedereen zichzelf kon ontplooien. Ik ben blij dat ik een aantal zaken onder de aandacht heb kunnen brengen (parkeerplaatsen voor mindervaliden, bestrijding van drugshandel, aandacht voor sociaal zwakkeren, verdedigen van de Mechelse handelaars…). Heel wat van die aspecten zullen verdere aandacht nodig hebben maar ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger zich hier verder zal voor inzetten.

Mij rest enkel nog enkele woorden van dank:

Vooreerst aan mijn kiezers die mij massaal hun steun gaven,zowel tijdens de verkiezingen als nadien per mail, via FB of gewoon via een “ge doet dat goed”. Ik hoop dat ze begrip op kunnen brengen voor mijn beslissing.

Verder bedank ik N-VA om mij de gelegenheid geboden te hebben te proeven van de lokale politiek als mandataris. Ik heb ervaren dat tussen droom en werkelijkheid vaak praktische bezwaren staan en heb mee kunnen beleven hoe een stad “geleid” wordt. Dit is een ervaring die ik mij zal blijven herinneren.

Ik bedank ook mijn collega’s gemeenteraadsleden voor de samenwerking of voor de meningsverschillen, over de partijgrenzen heen. Ik vond het een verrijking jullie te leren kennen.

Ik zal mij wel verder voor de Mechelaar blijven inzetten als ondervoorzitter van Woonpunt voor N-VA om zo de zwakkeren in onze samenleving effectief een helpende hand te kunnen reiken, als het ware een verlengstuk van mijn functie als huisarts.

In fide constans”

Marc Van hammée