HoGent vernieuwt lerarenopleiding

hogentHoGent vernieuwt lerarenopleiding

Het afgelopen academiejaar hebben de lerarenopleiding en het beroep van leraar vaak het nieuws gehaald. Eén van de belangrijkste vragen was ‘Worden onze studenten wel voldoende klaargestoomd voor het veranderende werkveld?’ De HoGent kan daar met haar vernieuwde lerarenopleidingen alvast volmondig ja op antwoorden.

Van leerkrachten wordt vandaag meer verwacht dan puur lesgeven. Leerkrachten zijn betrokken bij het schoolbeleid, voeren gesprekken met ouders, zorgleerkrachten en externe partners. Het inclusief onderwijs vraagt leerkrachten om te gaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben. De lerarenopleiding past zich aan deze nieuwe realiteit aan.

Al meer dan een jaar voor dit thema het nieuws haalde, was de lerarenopleiding van de HoGent haar curriculum aan het vernieuwen om proactief op het gewijzigde onderwijslandschap in te spelen. De curriculumwijziging is tot stand gekomen in samenspraak met het werkveld en gaat dit academiejaar in voor de opleidingen kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Werkplekleren
Centraal in de opleidingen staat het principe ‘werkplekleren’. Studenten gaan al vanaf het eerste jaar één dag per week naar de stageschool en worden daar actief ingezet om aan allerlei activiteiten deel te nemen. Praktijkervaring wordt gebruikt als basis om kennis, inzicht en vaardigheden op te bouwen.

Een werkplek kan een school zijn of kan betrekking hebben op een buurt met verschillende scholen of onderwijsflankerende (sport)organisaties. De lerarenopleiding van de HoGent werkt zo mee brede schoolprojecten uit.

De student als manager van zijn leren
De vernieuwde lerarenopleiding stelt de individuele ontwikkeling van de studenten voorop. Zij krijgen een persoonlijk ontwikkelingsplan, met de nodige ruimte en ondersteuning om hun talenten in te zetten en werkpunten te verbeteren. De HoGent zet hier sterk op in, omdat ze gelooft dat een persoonlijke coach meer studenten verder brengt en tot sterke leraren leidt.