Mensensmokkelaars opgepakt in West-Vlaanderen

e40Federale en lokale politiediensten arresteren opnieuw twee mensensmokkelaars in West-Vlaanderen

Afgelopen nacht heeft een gemengd team van de lokale en federale politie de parkings van Jabbeke en Mannekensvere en de omgeving rond de E40-autosnelweg opnieuw onder bewaking geplaatst in opdracht van het parket van West-Vlaanderen. Aan de actie namen een 35-tal politiemensen deel.

Meerdere korpsen bundelden hierbij de krachten: zowel de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen, de politiezone Kouter, de politiezone Middelkerke, als de Federale Wegpolitie tekenden present. Zij kregen steun van het interventiekorps van de Federale Politie, de Centrale Dienst Mensenhandel van de Federale Politie, alsook van de luchtsteun en een hondengeleider.

Eind augustus en in de eerste helft van september stelden de politiediensten vast dat kleine en grotere groepen vluchtelingen naar de parkings van Jabbeke en Mannekensvere werden gestuurd of gebracht om aldaar door smokkelaars op vrachtwagens of in koelwagens te worden gestopt. Bij de politie kwamen verscheidene meldingen binnen omtrent personen die op de pechstrook van de autosnelweg aan het wandelen waren, op weg naar of komende van de snelwegparkings. Het ging om groepen van 2 tot soms meer dan 20 personen. Zo trof de Wegpolitie van Jabbeke op 31 augustus een groep maar liefst 35 personen van diverse nationaliteiten aan (afkomstig uit Irak, Iran, Syrië, Vietnam).

Resultaat van de actie
In de nacht van 16 op 17 september 2015 merkten de politiediensten omstreeks 01.00u een personenvoertuig op ter hoogte van de parking Jabbeke. Twee personen waren duidelijk op zoek naar een geschikte vrachtwagen om mensen te kunnen smokkelen naar het Verenigd Koninkrijk. De aanwezigheid van enkele vrachtwagenchauffeurs deed hen er echter toe besluiten om de parking van Jabbeke te verlaten en hun smokkelactiviteiten verder te zetten op de parking van Mannekensvere. Aldaar kwamen zij opnieuw in het vizier van de politiediensten, die vaststelden dat de smokkelaars poogden om binnen te dringen in vrachtwagens.

Zij namen vervolgens de vlucht via de E40-autosnelweg richting Frankrijk. Zij werden onderschept door de leden van de Wegpolitie van West-Vlaanderen, en werden gearresteerd.

De verdachten betreffen mannen van Albanese nationaliteit (23 en 26 jaar). In hun voertuig bevonden zich drie personen uit Albanië, waaronder één minderjarige.

De verdachten zullen vandaag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter met het oog op hun aanhouding.

Bezoek van de Minister van Justitie en de Gouverneur van West-Vlaanderen

Voor de aanvang van de actie brachten de Minister van Justitie Koen Geens en de Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwe een werkbezoek: zij hadden ten aanzien van het parket van West-Vlaanderen en de politiediensten de wens geuit om ter plaatse van de situatie polshoogte te komen nemen om te zien hoe parket en politie in West-Vlaanderen het hoofd proberen te bieden aan de problematiek van de mensensmokkel die zich ter hoogte van de snelwegparkings en de zeehavens manifesteert.

Tijdens het werkbezoek werd aan de Minister en de Gouverneur een overzicht gegeven van de smokkelproblematiek in West-Vlaanderen (nl. de E40-problematiek en gebruik van de Belgische zeehavens die verbinding geven met het Verenigd Koninkrijk), alsook van de acties en maatregelen die door parket en politie al jarenlang worden uitgewerkt om de problematiek beheersbaar te houden en mensensmokkelaars diets te maken dat hun criminele activiteiten er niet worden getolereerd. Ook maakten de Minister en de Gouverneur kennis met de politiemensen die navolgend op het terrein aan de nachtelijke observatie gingen deelnemen.

“De aanpak van mensensmokkel is vandaag belangrijker dan ooit. Ik wil dat parket en politie verder de krachten bundelen om dit zwaar misdrijf verder op te sporen en te vervolgen. Daarom ik werk ik aan een actieplan. We mogen niet mild zijn ten aanzien van dit fenomeen aangezien de smokkelaars hun vaak erg kwetsbare slachtoffers ernstig in gevaar brengen door ze bijvoorbeeld in een koelwagen onder te brengen of tussen de ladingen, enz. Ik heb vandaag met mijn eigen ogen kunnen zien hoe professioneel, geïntegreerd en efficiënt acties zoals Hastapark worden aangepakt, en ik vond het belangrijk dit te kunnen bijwonen.” zegt de Minister van Justitie.

<strong>De Gouverneur</strong>
“Naast deze discrete gerechtelijke Hastaparkacties treden de politiediensten binnen de provincie West-Vlaanderen op mijn vraag op frequente basis ook ontradend op. De bestuurlijke aanpak van mensensmokkel prijkt immers bovenaan mijn lijstje van prioriteiten. Zichtbare geüniformeerde politiecontroles langs de E40 en op autosnelwegparkings, maar ook op laterale wegen, moeten smokkelaars op andere gedachten brengen zodat het risico dat migranten het leven laten tijdens deze gevaarlijke transporten in vrachtwagens en koelwagens beperkt wordt.”

Volgens de Procureur is de manier waarop de lokale en federale politiediensten in onze provincie samen de strijd aanbinden tegenover de georganiseerde mensensmokkel werkelijk een toonvoorbeeld van goede samenwerking is, hetgeen het parket enkel kan toejuichen. Acties zoals deze van afgelopen nacht zijn enkel mogelijk indien alle verschillende politiediensten die geconfronteerd worden met mensensmokkel, hun bijdrage leveren. Het parket van West-Vlaanderen heeft ondertussen in de loop der jaren know-how opgebouwd in de materie van de mensensmokkel, en zal er blijven op toezien dat de aandacht voor het crimineel fenomeen hoog blijft.”