Wat met belangrijke gebouwen in Dendermonde

goedeleDendermonde telt vandaag een aantal belangrijke gebouwen, die eigendom zijn van de Federale staat en onder het beheer vallen van de Regie der Gebouwen. Andere gebouwen zijn als gevolg van de 6de Staatshervorming overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Goedele Uyttersprot, volksvertegenwoordiger N-VA, vroeg de bevoegde minister Jan Jambon ( N-VA) naar een inventaris van deze eigendommen en naar hun huidige én toekomstige bestemming. Bepaalde bezittingen worden verkocht, verklaart Goedele Uyttersprot.

De rechtbanken:
Het Justitiepaleis is één van de bekendste gebouwen van Dendermonde en in eigendom van de Federale overheid. Ook de rechtbank gevestigd op de Noordlaan 31 (die het Vredegerecht, Politierechtbank en Rechtbank van Koophandel huisvest), evenals de Jeugdrechtbank in de Zwarte Zusterstraat 8 zijn in Federaal bezit. Goedele Uyttersprot: “Er zijn ook geen plannen om één van deze gebouwen vandaag of morgen te verkopen”.

Verkoop Hollands Kazerne:
De Hollandse Kazerne dateert uit 1827, de Hollandse periode. Het is een beschermd monument en één van de enige overgebleven kazernes in dit land. Sinds 1998 is de kazerne eigendom van de federale overheid. De toestand van het gebouw is in zeer slechte staat. Goedele Uyttersprot: “Het dak lekt langs alle kanten, de trappen en toegangen zijn ontoegankelijk. Een oplossing dringt zich dan ook op”. Het gebouw staat dan ook officieel leeg, met uitzondering van een gebruiksrecht verleend aan de stad voor het stallen van Ros Beiaard en de reuzen. Minister Jambon heeft dan ook laten weten dat het gebouw verkocht wordt, aldus Goedele Uyttersprot.

Tuinwijk nr. 18-60 Leopold II Laan:
De tuinwijk is gevestigd tegenover het justitiehuis, voormalige rijkswachtkazerne, en bestaat uit 22 rijkswachtershuizen. De situatie voor de 22 huizen is voor ieder huis verschillend, zegt Goedele Uyttersprot: ”8 woningen zijn nog bewoond door personeelsleden van de politie, 10 woningen zullen in de nabije toekomst verkocht worden, 3 woningen staan ter beschikking van een particulier via een overeenkomst ter bede en één woning staat leeg maar daarvoor wordt een federale herbestemming gezocht.”
Justitiehuis naar Vlaanderen:
Het justitiehuis, gevestigd in de voormalige Rijkswachtkazerne op de Leopold II Laan, was aanvankelijk eigendom van de federale staat. Goedele Uyttersprot: “Als gevolg van de 6de Staatshervorming op 1 januari 2015 is het overgedragen aan de Vlaamse overheid.”

Wat met de gevangenis?
De gevangenis van Dendermonde, die sinds 1863 in gebruik is, is eveneens eigendom van de federale overheid. Grote vraag is wat er met de gevangenis gebeurt na de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Op die vraag heeft de minister voorlopig nog geen antwoord. Dat de komst van een nieuwe gevangenis cruciaal is, is duidelijk voor Uyttersprot: “De juridische noodzaak van een nieuwe gevangenis en de sociaaleconomische impact ervan op de regio Dendermonde is groot. Ik ben dan ook blij dat het openbaar onderzoek van het plan milieueffectenrapport (MER) is afgerond en een nieuw PRUP wordt opgemaakt. Los van eventuele bezwaren tijdens deze procedures, wordt er momenteel van uitgegaan dat de bouw van de gevangenis de eerste helft van 2016 kan starten.” Ook de nieuwe gevangenis wordt eigendom van de federale overheid.