...

Charles Michel is verheugd over de heropstart van de HLG

michelDe Belgische chemische en farmaceutische industrie moet vandaag opboksen tegen een groeiende internationale concurrentie, meer specifiek van de Amerikaanse chemische industrie die dankzij de exploitatie van schaliegas een ware heropleving kent. De Europese industrie dreigt daardoor te worden geconfronteerd met overcapaciteit die op termijn tot consolideringen kan leiden. Structureel overleg tussen de sector en de federale regering binnen deze nieuwe ‘High Level Group’ is dan ook van essentieel belang om de leiderspositie van de Belgische chemische en farmaceutische industrie op de wereldmarkt te versterken”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia.

Eerste minister Charles Michel is verheugd over de heropstart van de HLG: “De sector van de chemie en life sciences is een van de economische pijlers van ons land. Met bijna 90.000 jobs, bijna een derde van alle industriële investeringen en bijna de helft van alle privé-uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, speelt deze sector, die bovendien de lijst aanvoert van de Belgische export, een vitale rol in onze economie. Overleg op hoog niveau tussen de ondernemingen en de overheid is meer dan ooit noodzakelijk om concrete maatregelen te identificeren die de economie en de werkgelegenheid zullen stimuleren. De oprichting van deze nieuwe ‘High Level Group’ past trouwens perfect in de groeistrategie van de federale regering.”

De federale regering en essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences, starten de “High Level Group chemie en life sciences” opnieuw op. Dit overlegplatform heeft als doel een ondersteunend kader te creëren om het concurrentievermogen van de chemische industrie en life sciences te versterken en zo de verankering van de sector in België te verzekeren.

Met het succes van de eerste High Level Group in het achterhoofd, hebben de federale regering en essenscia vandaag de oprichting van een nieuwe “High Level Group chemie en life sciences” aangekondigd. De officiële installatievergadering in aanwezigheid van eerste minister Charles Michel en vertegenwoordigers van essenscia vond plaats bij Realco, een bedrijf gespecialiseerd in de enzymenchemie.

De federale regering en essenscia hebben voor de High Level Group vier sleuteldomeinen geïdentificeerd: werkgelegenheid, energie, innovatie en de bescherming van de gezondheid. Voor elk van deze sleuteldomeinen wordt een werkgroep opgericht. Op de agenda staan thema’s zoals de loonkost van volcontinuarbeid, de dossiers inzake overheidssteun aan hernieuwbare energie, de uitbreiding van de fiscale vrijstelling voor onderzoekers tot op bachelorniveau en het nationale register voor nanomaterialen. De doelstelling? Oplossingen zoeken om het concurrentievermogen van de sector te versterken. Tegen eind 2016 moet dit uitmonden in een concreet actieplan.