...

Actiegroep wil geen helihaven in Aalst

aalst helihavenActiegroep wil geen helihaven in Aalst

De reden dat ze aanhalen is het geluid en overlast. Helikopters maken een typisch geluid, vaak hoor je ze al voor je ze ziet. Geluid van luchtverkeer wordt bij een gelijk geluidsniveau bovendien als hinderlijker ervaren dan geluid van verkeer. (Volgens een publicatie van het departement LNE).
Het pulserend geluid van helikopters heeft daarbij een extra herkenbaar karakter en helikopters vliegen ook merkelijk lager dan vliegtuigen.

De actiegroep vreest dat het geluid niet uit de lucht zal zijn omdat de aanvragers een milieuvergunningsaanvraag vroegen die tot meer dan 7000 vliegbewegingen dekt. Hier inbegrepen een aantal nachtvluchten.

De locatie voor de geplande helihaven is inderdaad op een industrieterrein, maar wel op de rand van het industrieterrein vlakbij waardveol landbouwgebied en natuurgebied. Het industrieterrein zelf is trouwens ingedeeld als industriezone voor “niet hinderlijke industrie” en omgeven door een groenbuffer. Deze groenbuffer zou deels moeten verdwijnen om de exploitatie van de helihaven mogelijk te maken.

De Aanvraag

Meer dan 7000 vliegbewegingen (max 20 per dag en een aantal nachtvluchten), op het industrieterrein in de bocht rechtover Tupperware. Het lijkt voor sommigen misschien ver weg, maar op pakweg 1200 meter van de kerk van Hofstade of ongeveer 1400 meter van de kerk van Herdersem.

Of op 1700 meter van het Eendrachtstadion.
In vogelvlucht zijn afstanden relatief kort …
De aanvrager “Heli Service Belgium” heeft een eigen website die al haar activiteiten weergeeft.
http://www.heliservicebelgium.be/ Raadpleeg zeker deze website om je een beeld te vormen van de activiteiten van de aanvrager.

Meer weten, surf even naar http://geenhelihaveninaalst.be/blog/