Eerste minister vraagt dat WTC III 24 uur op 24 opengesteld wordt

michelEerste minister vraagt dat WTC III 24 uur op 24 opengesteld wordt.

De Eerste minister heeft gevraagd om het gebouw WTC III te Brussel voortaan 24 u/24 u open te stellen voor de opvang van de asielzoekers die wachten op de registratie van hun dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Om deze permanente opvang mogelijk te maken, moet het comfort in dit gebouw aangepast worden voor de 300 personen die er terecht kunnen.

Het Rode Kruis, dat instaat voor het operationele beheer van het gebouw, kan ervoor zorgen dat het gebouw vanaf dinsdagnamiddag effectief permanent open blijft. Tegen morgen moet onder meer het sanitair geoptimaliseerd worden.

De diensten van de Eerste minister en van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie werken, in overleg met de Stad Brussel en de partners (Rode Kruis, Fedasil, …) verder aan de verhoging van het aantal pre-opvangplaatsen, in overeenstemming met de vraag. Het blijft de bedoeling om het Maximiliaanpark geleidelijk aan op een georganiseerde wijze te ontruimen.