Katten worden aanzien als ongedierte

Katten worden aanzien als ongedierte. Dat sommige mensen ook katten als ongedierte aanzien blijkt bij verschillende steden en gemeenten in België. Deze steden en gemeenten laten kattenvallen zetten door ratten en ongedierteopruimers onder het mom de overlast van zwerfkatten aan te pakken. Ze menen het misschien goed, maar deze week waren nog een paar inwoners uit Aalst niet te spreken over de kattenvallen die in opdracht van de Stad Aalst werden geplaatst door de VZW RATO.

RATO vzw is een overlegorgaan tussen gemeente en Provincie en kan de rattenbestrijding overnemen op vraag van gemeenten die het zelf niet meer willen uitvoeren. Sinds 1997 heeft RATO vzw expertise opgebouwd in de bestrijding van ratten en andere exoten of schadelijke dieren.

Deze vzw is verantwoordelijk voor het opruimen van ongedierte in opdracht van sommige steden en gemeenten. Is er een buurtbewoner die klaagt over zwerfkatten bij de stad of gemeente, schieten de ongediertebestrijders uit de startblokken met het plaatsen van kattenvallen. Alle katten die in de val lopen worden meegenomen, ook de geregistreerde katten. Deze worden onderzocht bij een dierenarts en als blijkt dat de gevangen kat een chip heeft, geholpen of gesteriliseerd is kunnen deze terug naar de eigenaar. De andere sukkelaars van katten die een beetje wild zijn, (meestal van schrik) worden een paar dagen later afgemaakt met een spuitje. De rustigste katten worden door het dierenasiel ter adoptie aangeboden.

Katten die gevangen worden blijven soms uren in de val zitten, wat dierenliefhebbers zich dan ook afvragen of die kooien niet geïnfecteerd zijn met een of andere ziekte, zoals rattenziekte enz… Kunnen katten besmet worden door kooien die ook gebruikt worden als rattenvallen ?

“Wij zouden heel graag de cijfers kennen van het aantal dieren dat binnengebracht wordt, dat geadopteerd wordt en het aantal dat een spuitje krijgt. Maar daar doet men heel geheimzinnig over”, zegt Lisette Moens uit Aalst die zich inzet voor zwerfkatten. Ook is Lisette niet te spreken over het politiereglement, want in sommige steden en gemeenten hebben katten geen vrije loop meer. Dat wil zeggen dat huiskatten steeds binnen de omheining van de eigenaar moeten blijven.

Moeten de katten dan steeds opgesloten blijven, want wie kan nu garanderen dat katten niet eens over het muurtje klimmen, katten zijn niet als honden die achter een omheining blijven. Bron: www.dogicat.net

Dogicat wil meer en doet een oproep naar alle dierenvrienden, eigenaars van websites, mensen die een blog of face-bookpagina beheren, dierenartsen en clubs om zich in te schrijven via hun website www.dogicat.net om heel binnenkort snel werk te maken van vermiste en gevonden huisdieren. www.dogicat.net