Aanleg gewestweg naar nieuwe stationstunnel in Liedekerke

wegen en verkeerWegen en Verkeer legt gewestweg aan naar nieuwe stationstunnel in Liedekerke

*Op 14 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van een nieuw deel gewestweg in het kader van de werken in de stationsomgeving van Liedekerke. Deze weg loopt vanaf de nieuwe tunnel via de ecobrug tot aan de bestaande gewestweg aan de kant van Liedekerke. Vanaf oktober werkt Wegen en Verkeer ook de nieuwe tunnel af. Tijdens de werken kan het verkeer in de Affligemsestraat enkel van het station naar de rotonde rijden. Het verkeer in de richting van Liedekerke wordt omgeleid via de Nijverheidszone Begijnenmeers. Wegen en verkeer rondt de werken aan de gewestweg af tegen het einde van het jaar. Daarnaast startte Infrabel in augustus met de vernieuwing van de perrons en ronden zij sinds begin september de werken aan de toegangen naar de perrons en de nieuwe tunnel af.*

*Wegen en Verkeer legt nieuw deel gewestweg aan*

Vanaf 14 september start Wegen en Verkeer met de aanleg van een nieuw stuk gewestweg in Liedekerke. Deze weg loopt vanaf de nieuwe tunnel via de ecobrug tot aan de bestaande gewestweg aan de kant van Liedekerke. Het aanleggen van deze gewestweg kadert binnen de vernieuwing van de stationsomgeving in Liedekerke. Vanaf oktober werkt Wegen en Verkeer ook de gevels, de plafonds en de verlichting van de nieuwe tunnel af.

Volgens de huidige planning werkt Wegen en Verkeer het nieuwe deel van de gewestweg af tegen het einde van het jaar. Hierna wordt de weg opengesteld voor alle gebruikers. Vanaf dan kunnen ook de nieuwe standplaatsen voor de bussen in gebruik genomen worden.

*Eenrichtingsverkeer in Affligemsestraat tussen station en rotonde*

Tijdens de werken stelt Wegen en Verkeer een voorgaande omleiding terug in om het verkeer in de stationsomgeving vlot te laten verlopen. Het verkeer op de Affligemsestraat tussen het station en de rotonde kan enkel in de richting van de rotonde rijden. Het verkeer in de richting van Liedekerke wordt omgeleid via de Nijverheidszone Begijnenmeers.

*Voetgangers kunnen via kleine omleiding het station bereiken*

Voor voetgangers voorziet Wegen en Verkeer een kleine omleiding om het station te kunnen bereiken. Voetgangers kunnen over de parking wandelen,
achter het voormalige café doorgaan en via een tijdelijke oversteekplaats de ingang van het station van Liedekerke bereiken. Omgekeerd kunnen voetgangers die uit het station komen langs deze weg de parking aan de overkant van de straat bereiken. De omleiding voor voetgangers blijft in voege tot half november.

*Infrabel verhoogt en verlengt alle perrons in station Liedekerke*

Naast Wegen en Verkeer werkt ook Infrabel aan de Herinrichting van de stationsomgeving in Liedekerke. In augustus is Infrabel gestart met het
vernieuwen van de perrons in het station. Infrabel verlengt de perrons in de richting van Denderleeuw zodat de bestaande en nieuwe tunnel centraler komen te liggen. Hierdoor komt het perron boven de gewestweg te liggen en moet de tunnel langer gemaakt worden. Infrabel verlengt eerst de wanden van de tunnel waardoor het voetpad aan de kant van Denderleeuw van september tot en met november afgesloten is. Vanaf november start Infrabel vervolgens met het plaatsen van de perrondekken over de weg. Naast de werken aan de perrons werkt Infrabel in september de ruwbouw van de nieuwe tunnel en de nieuwe toegangen tot de perrons af.

*Spoorwegtalud op gelijke hoogte met perrons*

In september plaatst Infrabel ook betonnen constructies om het spoorwegtalud ter hoogte van de twee parkings op te hogen. Zo komt het talud op gelijke hoogte met de vernieuwde perrons. Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt gefaseerd een strook van 10m breed langs de spoorwegberm afgesloten.