West-Vlaanderen uit sterke bezorgdheid over plannen Radio 2

radioDeputatie Provincie West-Vlaanderen uit sterke bezorgdheid over VRT-plannen Radio 2 West-Vlaanderen

Tijdens haar zitting van donderdag 10 september heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen haar sterke bezorgdheid geuit over de plannen van de VRT-top in verband met Radio 2 West-Vlaanderen.

De deputatie gaat niet akkoord met het voorstel om de Radio 2-vestiging in Kortrijk te sluiten en is ervan overtuigd dat dit gaat leiden tot een verschraling van het West-Vlaamse nieuwsaanbod en de West-Vlaamse programma’s.

Radio 2 West-Vlaanderen speelt kort op de bal bij regionale berichtgeving en is dan ook een belangrijke partner voor de Provincie.

Het succes van Radio 2 West-Vlaanderen bewijst dat de zender beantwoordt aan een reële behoefte bij de West-Vlaming. Daarenboven draagt Radio 2 ontegensprekelijk bij tot de West-Vlaamse fierheid, de West-Vlaamse verbondenheid en de identiteit waar de Provincie sterk op inzet (‘Preus lik fjirtig’).

De deputatie is van mening dat de provinciale schaal de beste schaal is voor regionale berichtgeving en zal haar bezorgdheid over de plannen ook in een brief kenbaar maken aan de Raad van Bestuur van de VRT en de bevoegde minister.