...

N-VA Schepen bedankt Open-VLD Haaltert

volkaertN-VA Schepen bedankt CL-Open-VLD Haaltert voor extra publiciteit vrouwenkoers

N-VA Schepen van cultuur en feestelijkheden Laurent Volckaert betreurt de hele heisa omtrent de tenlastelegging en verwijten van “eigen belang en belangenvermenging” door oppositiepartij CL-Open-VLD Haaltert over het te laten plaatsvinden van de Ronde van België elite dames. Volgens de schepen hebben Open-Vld en andere oppositiepartijen de kans gekregen hun vragen te stellen op de gemeenteraad. Blijkbaar wilden ze toch nog even na-schoppen zegt Laurent Volckaert.

De vraag om doorgang te verlenen voor deze ronde van België elite dames werd in eerste instantie aan schepen van sport (Astrid De Winne SP-A) gesteld. Na overleg werd hier ook de dienst toerisme bij betrokken. De kans dat deze koers in Haaltert kan plaatsvinden is maar om de 10 jaar en in het kader van Groot-Haaltert op de kaart te zetten was dit mooi meegenomen. Het zal zeker niets meer kosten aan de inwoners van Haaltert zoals de oppositie het van de daken schreeuwt, want dit evenement kan opgenomen worden in onze budgetten van toerisme, net zoals de steun aan de evenementen “dag van het park en andere activiteiten van feestelijkheden” in samenwerking met het budget “sport” zegt schepen van cultuur en feestelijkheden Laurent Volckaert .

Dit is een unieke kans om Haaltert op de kaart te zetten net zoals het criterium van Aalst en Ninove. Wij maken echter de uitzondering dat we deze keer een vrouwenkoers steunen. Onbekend betekent immers onbemind. Hoewel de situatie vandaag al een stuk beter is dan enkele jaren geleden kan populariteit van het dameswielrennen nog steeds een stevige duw in de rug gebruiken.

Betreft de aankomst, de plaats is zo gekozen om de minst mogelijke verkeershinder te veroorzaken. Een arrivé moet minstens een paar honderd meter lang zijn en daarom is het onmogelijk de steenweg Aalst-Geraardsbergen een vijf tal uur volledig af te sluiten aangezien de verkeershinder die er zit aan te komen aan de rotonde van de Albatros. Het is niet de bedoeling nog meer verkeershinder te veroorzaken door deze veelbesproken wielerkoers.

Wat betreft de vergunningsaanvraag die volgens Cl-Open-Vld niet correct zou zijn verlopen, kunnen we zeggen dat deze Ronde van België (elite dames bestaat uit 4 dagen. Een doortocht is GEEN dagkoers. Verder staat de organisator (Lotto Belgium Tour) zelf in voor hun eigen podium. De seingevers komt voor rekening van de sponsors. Van de 18 cafés uit Groot Haaltert kunnen er 8 van profiteren. Wij proberen de kerk in het midden te houden en iedereen te laten meegenieten van dit wielerfeest zegt schepen Laurent Volckaert bevoegd voor middenstand, handel en economie, markten, feestelijkheden, cultuur en toerisme.