KSA Kick-Off

ksaKSJ-KSA-VKSJ kondigde tijdens het Groepsleidingscongres (maart 2015) aan dat vanaf september 2015 de naam van de koepelorganisatie wijzigt in KSA. Kort, krachtig en duidelijk. Bovendien zal vanaf dan het koningsblauw de kleur van het uniformhemd zijn. De jeugdbeweging wil deze verandering in heel Vlaanderen extra in de verf zetten met een algemeen Kick-off moment op zaterdag 5 september. Deze actie vormt meteen de start van het nieuwe jaarthema: Werkelijk Opmerkelijk.

Op zaterdag 5 september komen in tal van gemeenten en steden zoveel mogelijk KSA’ers samen en kleuren ze Vlaanderen blauw. Op die manier zet KSA haar werking als jeugdbeweging met 34 000 leden en 270 groepen in de kijker. Deze dag is het moment bij uitstek voor groepen om de veranderingen kenbaar te maken in hun stad of gemeente door één of meer van de vooropgestelde uitdagingen aan te gaan.

Want niet enkel de koepelorganisatie verandert van naam maar ook heel wat plaatselijke KSJ en VKSJ-groepen schakelen vanaf september over naar KSA. De koepel koos voor een bestaande, al gekende naam binnen de jeugdbeweging en in Vlaanderen. De betekenis van de naam is nog steeds up-to-date: Katholieke Studenten Actie. De drie letters blijven actueel. De ‘K’ krijgt nog steeds een prominente plaats binnen de organisatie. De ‘S’ verwijst naar het vormend aspect dat in KSJ-KSA-VKSJ duidelijk aan bod komt. De krachtige ‘A’ legt extra nadruk op onze bestaansreden: kinderen en jongeren aanzetten tot actie. We zorgen er voor dat ze verantwoordelijkheid opnemen en spelenderwijs hun plaats in de maatschappij vinden. De jeugdbeweging blijft de bestaande visie en missie als uitgangspunt voor haar werking gebruiken. De naam KSA onderscheidt zich van een heel aantal andere organisaties die vaak op een e-klank eindigen (denk aan KLJ, IJD, KAJ …) en bovendien past KSA zowel bij jongens-, meisjes- als gemengde groepen. Met de naam KSA kiest de jeugdbeweging voor authenticiteit.

Door de organisatie van dit kick-off moment wil KSA elke groep extra zichtbaarheid bieden en zorgen voor een topstart van het nieuwe werkjaar. De leukste en tofste posts met hashtag #KSAkickoff verschijnen op www.ksa.be, de KSA-Facebookpagina en onze Twitteraccount.