...

sp.a Aalst wil meer vluchtelingen opvangen

samsp.a Aalst wil meer opvangplaatsen voor vluchtelingen en asielzoekers in Aalst. Zo willen ze helpen om het toegenomen aantal vluchtelingen in ons land op te vangen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hoopte maandag in Terzake om één gezin per gemeente te kunnen plaatsen. sp.a Aalst Wil een goede leerling zijn en ruim voldoen om meer dan één gezin op te vangen.

“Aalst vangt momenteel 39 asielzoekers op. Onze Burgemeester gaf in De Morgen zelf al aan ‘dat er nog wel een paar bijkunnen’. sp.a roept het stadsbestuur dan ook op om effectief een aanvraag voor uitbreiding van het aantal opvangplaatsen in te dienen bij Fedasil. De 5e grootste stad van Vlaanderen moet minstens één extra gezin kunnen opvangen” vindt Livia Van Eeckhaut, voorzitter van sp.a Aalst.

Maar, de vluchtelingencrisis is enorm. In Aalst slechts één gezin opvangen is voor sp.a een minimale inspanning. “Als stad met meer dan 80.000 inwoners moet Aalst de ambitie hebben meer te doen, zeker omdat het ocmw tot vorig jaar, in een periode zonder grootschalige vluchtelingencrisis beschikte over 64 erkende opvangplaatsen. Naast dat ene symbolische gezin per gemeente vraagt sp.a dat de vorig jaar afgeslankte opvangcapaciteit opnieuw opgedreven wordt tot minstens het vroegere aanbod” vervolgt Van Eeckhaut.

Daarnaast moet het stadsbestuur zich voorbereiden op de instroom van vluchtelingen uit oorlogslanden die erkend worden en dus verblijfsrecht krijgen. “Het OCMW zal moeten voorzien in extra maatschappelijk werkers om de dossiers op te maken en mensen te begeleiden. Er zal nood zijn aan meer taallessen, er moet bekeken worden of er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn. En veel oorlogsvluchtelingen hebben na een uitputtende tocht behoefte aan extra medische zorg. Dat is zeker het geval voor de moeders en kinderen. Kortom, er is veel werk aan de winkel” zegt gemeenteraadslid Sam Van de Putte .