Niet elke anderstalige is een vreemdeling

karimNiet elke anderstalige is een vreemdeling zegt Karim Van Overmeire. Hieronder de juiste cijfers voor Aalst

Niet elke ‘anderstalige’ is een ‘vreemdeling’, en op het einde van een geslaagde asielprocedure verschuift een ‘asielzoeker’ in de statistieken naar het vakje ‘erkend vluchteling’ of ‘subsidiair beschermd persoon’. Voor wie door het bos nog de bomen wil zien, en voor wie graag het debat (liefst rationeel en beschaafd) op basis van correcte informatie voert: hieronder de juiste cijfers voor Aalst.

Op zowat 84.000 Aalstenaars zijn er 5.519 personen die niet de Belgische nationaliteit hebben, met name 885 Nederlanders (dikwijls met nog een tweede, vaak Afrikaanse nationaliteit), 493 Congolezen, 427 Roemenen, 405 Polen, 253 Marokkanen, 238 Turken… Wie meerdere nationaliteiten heeft waaronder de Belgische, geldt in deze statistieken als ‘Belg’.

Inbegrepen in de groep van 5.519 zijn de 383 mensen die ten gevolge van een geslaagde asielprocedure het statuut hebben gekregen van ‘erkend vluchteling’ (257) of ‘subsidiair beschermd persoon’ (een tijdelijke erkenning voor 2 jaar als vluchteling) (126). De belangrijkste nationaliteiten zijn hier Syriërs (124), Afghanen (69), Irakezen (23), Russen, Congolezen, Albanezen,…

Het bezit van een Belgisch paspoort zegt steeds minder over taal en culturele achtergrond. Dat blijkt uit de gegevens over de thuistaal van de schoolgaande jeugd. Men kan deze vanzelfsprekend niet zomaar doortrekken naar de volledige bevolking, maar de cijfers geven toch een indicatie. Naar schatting 22% van de schoolgaande jeugd in Aalst (incl. alle deelgemeenten) spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands.

Niet inbegrepen in de groep van 5.519 personen in het zgn. vreemdelingenregister zijn o.m. de 173 personen in het ‘wachtregister asiel’. Dit zijn personen die een asielprocedure (30) of een andere procedure (43) hebben lopen, of uitgeprocedeerd zijn maar toch nog in Aalst verblijven (100).
Een eenvoudige rekensom leert ons dus dat er in totaal 556 mensen ten gevolge van een afgeronde, lopende of afgewezen asielprocedure in Aalst verblijven. Bron: Karim Van Overmeire

grafiek