...

Melac gebouw in Zwijnaarde gesloopt voor ontmoetingscentrum

gent stadszichtSloop van het oude Melac gebouw in Zwijnaarde. Het oude Melac gebouw in Zwijnaarde wordt na 60 jaar gesloopt om plaats te maken voor een nieuw ontmoetingscentrum. Het nieuwe gebouw wordt een passiefbouw. De werken zijn gestart in augustus 2015 en zullen duren tot begin 2017.

Omdat het Melac-gebouw op bouwkundig vlak verouderd is en op energetisch vlak ondermaats is, werd ervoor gekozen om het huidige gebouw te slopen en een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen, dat beter beantwoordt aan de huidige noden en wensen van de socio-culturele verenigingen in Zwijnaarde.

Tussen de Stad Gent en de eigenaar, vzw Melac, is een erfpachtovereenkomst van 99 jaar gesloten. Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw (OCZw vzw) werd nadien opgericht om het beheer op te nemen van het gebouw, in opdracht van en onder beheersovereenkomst met de Stad Gent.

Het unieke van deze samenwerking is dat de Stad Gent het vastgoed financiert (maar geen kosten heeft aan het beheer), en dat OCZw, als vereniging van de lokale stakeholders, kostenefficënt het beheer op zich neemt. OCZw kan daarbij eigen lokale prioriteiten stellen, gekaderd binnen de beheersovereenkomst.

Dit nieuwbouwproject kadert in het plan van het Gentse stadsbestuur om verschillende polyvalente zalen of ontmoetingscentra te bouwen in de kern- en de randstad van Gent.

Bouwprogramma

De bouwplannen werden door de Dienst Bouwprojecten van de Stad Gent opgemaakt in overleg met de Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw, die het gebouw later zal beheren.

De totale bruto vloeroppervlakte van dit nieuwbouwproject bedraagt ca. 2.050 m²:

Gelijkvloers:

– gemeenschappelijke ruimten, zoals een inkomhal, een traphal met lift en sanitair

– een taverne die apart van het ontmoetingscentrum kan worden uitgebaat

– een polyvalente zaal voor 400 mensen met vast podium; voorzien van een toogruimte, een semi-industriële keuken, de nodige berging en backstage

Verdieping:

– een kleinere polyvalente ruimte voor ca. 100 mensen op de verdieping

– twee kleinere zaaltjes voor ca. 20 personen, waarvan één voorzien is van keukenaanrechten voor kookopleidingen

– administratieve lokalen voor de OCzw vzw, waaronder een vergaderzaaltje

Kelderverdieping:

het gebouw is grotendeels onderkelderd; de draagkrachtige grond zit op een diepte van ca. 4 meter:

– technische ruimten en bergruimten voor het ontmoetingscentrum onder de voorbouw

– een lokaal en berging, gelegen onder het podium

– een overdekte fietsenstalling voor ca. 110 fietsen, bereikbaar langs een overdekte fietsenhelling (met trap en goot) langs de zijgevel.

Ook worden nog 10 stelplaatsen voor fietsen en bromfietsen voorzien langs de zijgevel van het gebouw.

De buitenmuren van de achterbouw met polyvalente zaal zijn samengesteld uit 25 cm dikke betonwanden, 20 cm thermische isolatie en een gevelparement uit grijze handvormsteen.

De dragende muren van de voorbouw bestaan uit 20 cm kalkzandsteen.

Ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping wordt de gevel afgewerkt met 20 cm thermische isolatie en een grijze handvormsteen.

Op verdiepingshoogte wordt in een isolatiekern van 33 cm voorzien, waartegen een witte gevelbepleistering wordt aangebracht, analoog aan verschillende gebouwen in de omgeving.

Aan de linkerzijde van Dorpsstraat 29 worden de nevenruimten (toog, keuken, berging) voor de polyvalente zaal gebouwd tot op kroonlijsthoogte van 380 cm. Op die manier wordt vermeden dat het hogere bouwvolume met polyvalente zaal tot aan de tuinstrook van de buur wordt gebouwd, zoals dit bij het huidige Melac-gebouw het geval was.

De nieuwe voorgevel wordt op dezelfde bouwlijn gebouwd als de aanpalende woning. Hierdoor blijft langs de straatzijde nog een terraszone voor de taverne mogelijk van 7 meter tussen de voorgevel en het voetpad. De buitenverharding rond het gebouw wordt volledig voorzien van een waterdoorlatende verharding met grondstabilisatie.

Passiefbouw

Het gebouw is als passiefbouw geconcipieerd. Thermische isolatie is dé basis om energie te besparen. De eerste berekeningen bij simulatie halen het K-peil 16 en het E-peil 42.

Randvoorwaarden voor passiefbouw zijn:

– ruimteverwarming mag niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken

– primair energiegebruik bedraagt maximaal 120 kWh/m² per jaar: de som van de energie die verbruikt wordt voor ruimteverwarming, koeling, warm tapwater, hulpenergie en elektrische apparatuur

– een zeer goede luchtdichtheid van maximaal n50 < 0,6 h-1

– oververhitting van max. 5% als percentage van het jaar dat de binnentemperatuur boven de 25°C gaat

Technische installaties

Voor dit project werd gekozen voor een omkeerbare warmtepomp met geothermische aardsondes. Het gaat om een warmtepomp, type grond/water, die zowel kan verwarmen als koelen.

In koude periodes werkt de warmtepomp in modus verwarming en is er koeling mogelijk via vloerkoeling (free-cooling op de vloerverwarming).

In warme periodes werkt de warmtepomp in modus koeling.

Voor dit bouwproject is gekozen voor het ventilatieprincipe D met voorverwarming van de ventilatielucht met een warmteterugwinapparaat met een rendement van min. 80 %, conform de norm voor een passiefhuis.

Er wordt in het project gebruik gemaakt van energiebesparende TL, LED en spaarlampen.

De niet-permanent gebruikte ruimten (bv. sanitaire ruimtes en gangen) worden voorzien van aanwezigheidsdetectie.

Bijgevolg draagt dit concept effectief bij tot het verminderen van de primaire energie en de CO2 emissie.

Akoestisch onderzoek

De akoestische studie werd uitgevoerd door een ingenieur akoestiek. Bij de bouwvergunningsaanvraag is een milieumelding klasse 3 aangevraagd voor muziekactiviteiten, het lozen van huishoudelijk afvalwater, gevaarlijke producten in kleine verpakkingen en voor 10 geothermische boringen voor verwarming met warmtepomp.

Voor het gebouw in gebruik wordt genomen, zal het onderworpen worden aan een akoestisch onderzoek in situ.

Uitvoering

Deze werken zijn met een open aanbesteding toegewezen aan aannemer Vandenbussche NV uit Aalter, voor een bedrag van ca. 3,5 miljoen euro. Deze aannemer is begin augustus 2015 gestart voor een uitvoeringstermijn van 320 werkdagen, zodat er bouwactiviteit te verwachten is tot begin 2017.