Bart De Wever wordt Yves leterme

Bart De Wever wordt Yves leterme. We keken raar op na het lezen van onderstaande tekst in de vertaalmodus van Face-Book. De naam Bart De Wever in de Franse tekst wordt gewoonweg vervangen door de naam Yves leterme. Raar maar waar. Dit kan geen computerfout zijn, maar waarschijnlijk een grappenmaker die in de db van het vertaalprogramma de naam van Bart De Wever heeft aangepast in Leterme. (zie foto onder dit artikel)

Oorspronkelijke tekst

M. Bart De Wever plaide pour un statut spécial pour les réfugiés reconnus ».

« Dès que quelqu’un est reconnu comme réfugié, il reçoit une indemnité, peut demander une habitation sociale et reçoit des allocations familiales. C’est difficilement explicable aux gens qui ont contribué toute leur vie au système », a expliqué M. De Wever

Actuellement, l’Union européenne interdit l’attribution d’un statut spécial, a encore expliqué le président des nationalistes flamands.

Bart De Wever est aussi favorable à une autre politique d’asile européenne. « Je suis absolument pro-Schengen mais cela suppose que l’arrière-porte soit fermée. L’Europe doit proposer une autre approche car sinon, il est presque inévitable que les états membres surveilleront leurs frontières », dit-il encore.

Vertaalde tekst naar Nederlands door Face-book

Mr. Yves leterme
pleit voor een speciale status voor de erkende vluchtelingen “.

” zodra iemand is erkend als vluchteling, ontvangt hij een vergoeding, kan verzoeken om een sociale woning en ontvangt van de kinderbijslag. Het is moeilijk te verklaren aan de mensen die hebben bijgedragen aan hun hele leven het systeem “, Verklaarde de heer Van wever

Momenteel is de europese unie verboden de toewijzing van een speciale status heeft nog uitgelegd, de president van de vlaams-nationalisten.

Yves leterme is ook voorstander van een ander europees asielbeleid. ” ik ben absoluut pro-schengen maar dat vereist dat de back-deur gesloten. Europa moet een andere aanpak voorstellen, want anders is het bijna onvermijdelijk dat de lidstaten hun grenzen bewaken “, Zei hij nog.
Automatisch vertaald

y1v

y2v