...

Veel vragen naar veiligheid op Thalys-trein

Thalys-treinVeel vragen naar veiligheid op Thalys-trein – De veiligheid moet de eerste prioriteit van de spoorwegpolitie zijn zegt N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote.

N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote vindt dat veiligheid een absolute prioriteit moet zijn voor de spoorwegpolitie. Dat zegt hij naar aanleiding van de mislukte aanslag op de Thalys-trein.

Afgelopen weekend slaagden 4 burgers erin om een aanslag te vermijden in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Dit incident doet vele vragen rijzen naar de veiligheid op de (internationale) treinen en de inzet van de spoorwegpolitie op deze treinen. In april stelde volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote (N-VA) een schriftelijke vraag rond de werking van de spoorwegpolitie. De spoorwegpolitie valt onder de federale politie, die gespecialiseerde politietaken vervult en ondersteuning biedt aan de lokale politie.

Spoorwegpolitie doet onthaal
De spoorwegpolitie heeft een sectie ‘onthaal’ in verschillende stations, waaronder ook Brussel-Zuid. Deze onthalen worden 7 dagen op 7 gedurende 14 uur bemand door operationele leden. Op jaarbasis presteert de spoorwegpolitie ongeveer 5.000 manuren in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 34 procent van deze tijd wordt in beslag genomen door het behandelen van aangiftes van verlies of diefstal van papieren.

Veiligheid is kerntaak
“Ik stel me de vraag of het niet efficiënter zou zijn de onthaalfunctie door de lokale politie te laten uitvoeren”, aldus Degroote. “Zo kunnen de vrijgekomen manschappen van de spoorwegpolitie ingezet worden voor de kerntaak, namelijk de veiligheid van de treinreizigers.” Degroote kijkt met belangstelling uit hoe de minister van Binnenlandse Zaken de kwestie zal aanpakken.