Caritas International zoekt solidaire huiseigenaars

huisCaritas International zoekt solidaire eigenaars om het hoofd te bieden aan de crisis in de opvang van migranten.

“Velen stellen zich hierbij de vraag of dit wel de goede oplossing is om in een stad waar betaalbare woningen en appartementen voor steeds meer gewone mensen schaars zijn, deze proberen te huren door Caritas en zo ook de prijzen van omliggende woningen opdrijven als die vrijkomen. Vraag en aanbod.”

Caritas International lanceert, met de steun van de Belgische bisschoppen, een oproep aan solidaire huiseigenaars met de vraag hun woning of appartement te verhuren en zo het hoofd te bieden aan het tekort aan opvangplaatsen als gevolg van het groeiende aantal asielaanvragen.

“Ook lezen we op sociale media zoals Face-book en twitter dat personen de vraag stellen waarom kloosters en andere kerkelijke gebouwen niet kunnen gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers. Met een paar kleine aanpassingen kunnen die heel wat gezinnen opvangen. Verschillende kerken en kloosters, pastories enz.. staan toch leeg.”

Waarom toch deze oproep naar huiseigenaren die hun huis verhuren

Caritas International werkt momenteel in versneld tempo aan de huisvesting van tientallen asielzoekers en zorgt daarbij ook voor de nodige sociale begeleiding.

Nieuwkomers worden ondergebracht in een huis of appartement die huiseigenaars ter beschikking stellen van Caritas International. Het is
de overheid die hen een opvangplaats toewijst. Vandaag dreigt er een groeiend tekort aan individuele woningen voor asielzoekers.

Het is een concrete manier om asielzoekers te helpen en daarbij hun rechten op een correcte procedure en opvang in België te blijven garanderen.

Caritas kiest ook voor opvang in individuele woningen of opvang bij mensen thuis.

Caritas International heeft al meer dan 15 jaar ervaring met opvang in individuele woningen. Een bewuste keuze omdat de autonomie van de betrokkenen en hun gezinsleven op die manier gewaarborgd worden en de integratie in de lokale gemeenschap bevorderd wordt.

De bisschoppen van België steunen het initiatief van Caritas International: “Wij sluiten ons aan bij de oproep van Caritas International. We
vragen congregaties, parochies en de christelijke gemeenschap in de brede zin van het woord om na te gaan op welke manier ze aan deze oproep gevolg
kunnen geven zoals ook Paus Franciscus ons uitnodigt om onze deuren te openen voor de medemens die op zoek is naar de bescherming van een staat.”

De huizen en appartementen die gezocht worden moeten aan volgende vereisten voldoen: het huis of appartement moet bewoonbaar zijn, met de nodige sanitaire voorzieningen en een kookhoek en voor minstens 6 maanden beschikbaar.

Caritas International neemt het beheer over tijdens de verhuurperiode: de organisatie betaalt een correcte huurprijs en staat garant voor het goede onderhoud van de woning. We kunnen momenteel de nodige sociale begeleiding verzekeren in Brussel, Mechelen, Antwerpen, Oostende, Luik, Seraing, Verviers en Charleroi.

Meer informatie over dit initiatief www.caritas-int.be

Toch sprokkelden we