...

Asielzoekers krijgen GEEN geld

Asielzoekers krijgen GEEN geld zegt Theo Francken als tegen-reactie op berichten van sommige face-book-gebruikers die beweren dat asielzoekers WEL geld zouden krijgen.

Bonheure Daniel die schreef op face-book ” Voor de moment zit ik op ziekenkas en ik heb 860€. Ik heb 41 jaar gewerkt dus een hele loopbaan. Nu hoor ik dat iedere vluchteling die naar de OCMW gaat 40 € daags krijgt en voor ieder kind 26€. Dus voor een famillie van man vrouw en 2 kinderen is dat 132€ per dag in de maand is dat 3168€ plus een woning en alle faciliteiten erbij. Dank u mr Franken vindt u niet. Waar moet ik naar toe om 3000€ te krijgen ik spring er naar toe al is het met een roeibootje!!!!!!!!! “

Reactie Theo Francken op het bericht van Bonheure

Deze boodschap is ondertussen meer dan 2000 keer gedeeld op face-book. Straf, want er klopt niets van. Asielzoekers krijgen geen geld. Ik heb het al vaak herhaald en zal het blijkbaar nog vaak moeten herhalen. Asielzoekers krijgen GEEN geld. Enkel bed bad brood, materiële opvang dus, geen financiële steun. Het OCMW die in dat bed, bad, brood voorziet, krijgt uiteraard wel geld van Fedasil om in die opvang te voorzien (appartement/huis huren, eten voorzien, administratieve kosten, water, elektriciteit, begeleiding …). Het bedrag dat hiervoor voorzien wordt is ongeveer 40 euro per volwassene en 29 euro per minderjarige. Dat geld gaat dus naar het OCMW maar krijgt de asielzoeker nooit in zijn handen. Dit bedrag is hetzelfde bedrag als onder Maggie De Block en andere voorgangers. Dat is al jaren de regeling.

Het zou fijn zijn moest deze rechtzetting ook 2000x gedeeld worden.

Dus kort samengevat door onze redactie: Asielzoekers krijgen geen geld in handen, het is Fedasil dat 40 euro per volwassene en 29 euro per minderjarige aan het OCMW stort om opvang te voorzien (appartement/huis huren, eten voorzien, administratieve kosten, water, elektriciteit, begeleiding …).

bonheure Daniel

theo Francken