Hinder verwacht op werf Woluwedal in Zaventem en Kraainem

Hinder verwacht vanaf 24 augustus op werf Woluwedal in Zaventem en Kraainem

*Nadat de aannemer de afgelopen weken voorbereidende werken heeft uitgevoerd, starten op 24 augustus de eigenlijke herinrichtingswerken op de gewestweg Woluwedal (R22). Terwijl er tot nu toe al enige hinder was door de versmalling van de rijweg en door bepaalde zijstraten die al deels
afgesloten waren, verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat vanaf 24 augustus de hinder ernstiger zal zijn. Vanaf dan zal het verkeer immers de gewestweg niet meer kunnen dwarsen. Het verkeer zal dus ook niet meer via de grote assen van de Leuvensesteenweg en de Tramlaan/Oudstrijderslaan de
gewestweg kunnen oversteken. *

*Alle verkeer op rijstroken richting Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting)*

Op 24 augustus start Wegen en Verkeer na drie weken voorbereidingswerken met
de herinrichting in Woluwedal (R22). Wegen en Verkeer start de werken aan de
kant in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting). Hier breekt Wegen
en Verkeer de komende maanden de weg op en worden rioleringswerken
uitgevoerd. Hierdoor sluit Wegen en Verkeer ter hoogte van de kruispunten met
de Leuvensesteenweg (N2) en de Tramlaan/Statieplaats de rijstroken in de
richting van Vilvoorde (noordelijke richting) af. Om verkeer in beide
rijrichtingen mogelijk te houden, wordt alle verkeer op de rijstroken in de
richting van Sint-Lambrechts-Woluwe gebracht. Hier beschikt het verkeer in
elke rijrichting over één rijstrook.

*Keerpunten sturen het verkeer op de Woluwelaan*

Tijdens de voorbereidende werken heeft Wegen en Verkeer keerpunten aangelegd.
Vanaf de Leuvensesteenweg (N2), Tramlaan en Statieplaats kan het verkeer
tijdens de herinrichtingswerken aan de kruispunten enkel nog rechtsaf slaan
naar de Woluwelaan (R22). Het verkeer dat linksaf wil slaan of rechtdoor wil
rijden kan gebruik maken van de keerpunten op de Woluwelaan om hun route in
deze richting verder te zetten.

*Bereikbaarheid en verkeersafwikkeling in de omliggende straten*

Om het verkeer op en rond de gewestweg R22 (Woluwedal) vlot te laten verlopen
moet Wegen en Verkeer ook in de omliggende straten tijdelijke ingrepen
doorvoeren:

* Vanaf de Grote Kloosterstraat kan het verkeer niet meer rechtstreeks naar
de Woluwelaan (R22) rijden. Het verkeer kan de Woluwelaan bereiken via de
Frans Smoldersstraat en de Leuvensesteenweg (N2). Ook het verkeer
van de Frans Smoldersstraat kan enkel via de Leuvensesteenweg (N2) naar de
Woluwelaan.
* Het verkeer uit de Jozef van Damstraat moet aan het kruispunt met de
Woluwelaan verplicht rechts afslaan in de richting van
Sint-Lambrechts-Woluwe. Het verkeer richting Vilvoorde dient ook
eerst rechtsaf te slaan aan het kruispunt en gebruik te maken van de
keerpunten verderop de Woluwelaan.
* Het verkeer op de Woluwelaan zelf kan de Jozef van Damstraat niet meer
inrijden. Het verkeer moet omrijden via de Leuvensesteenweg (N2),
Voordestraat en Veste.
* Om deze omleiding vlot te laten verlopen worden de Voordestraat, Veste en
het eerste deel van de Jozef van Damstraat enkelrichting gemaakt vanaf de
Leuvensesteenweg (N2) in de richting van Rijmelgem.
* In de omgekeerde richting maakt Wegen en Verkeer tijdelijk de
Sint-Stefaansstraat enkelrichting van Terwilgen tot Broekstraat voor een
vlotte verkeerscirculatie.

*Omleidingen voor fietsers *

Momenteel kunnen fietsers nog op het stuk van de gewestweg ten zuiden van de
E40 rijden. Verderop in de rijrichting van Vilvoorde worden ze omgeleid via
de Leuvensesteenweg en de Frans Smoldersstraat. In de komende weken zal de
omleidingsroute die voorzien is voor de fietsers in haar geheel in voege
treden. Fietsers die in de richting van Vilvoorde rijden, zullen dan ter
hoogte van het containerpark van Kraainem vanaf de Woluwelaan kunnen
doorsteken via een nieuw fietspad naar de Denayerstraat. Dit fietspad zal ook
na de werken in gebruik blijven. Vanaf hier kunnen zij de omleiding volgen
via de J. Thumasstraat, Julien Trekkerstraat en de Frans Smoldersstraat.
Fietsers die vanuit Vilvoorde komen en in de rijrichting van
Sint-Lambrechts-Woluwe rijden, zullen via de Jozef van Damstraat en de
Leuvensesteenweg moeten omrijden. Voetgangers loodst Wegen en Verkeer met een
omleiding wel door de werfzone zelf.

*Proximus verplaatst en vernieuwt leidingen ter hoogte van Leuvensesteenweg
(N2)*

Op dit moment verplaatst en vernieuwt Proximus haar leidingen langs de
Leuvensesteenweg (N2) in de richting van Brussel (kant Vilvoorde). Deze
werken duren afhankelijk van de weersomstandigheden nog tot half september of
begin oktober. Ook de werken in de Voordestraat rondt Proximus tegen half
september af.

Daarna start Proximus werken aan de overkant van de Leuvensesteenweg in de
richting van Leuven. Op dit moment bekijkt Proximus welke werken aan deze
kant van de weg moeten uitgevoerd worden. Wanneer bekend is welke werken
Proximus hier moet uitvoeren, kunnnen zij een planning en timing uitwerken.

*Bijlage 1: Omleidingsplan voor fietsers
Bijlage 2: Verkeerssituatie vanaf 24 augustus*
hinder 1

hinder 2