Waar wonen de gelukkigste Belgen?

witte tandenWaar wonen de gelukkigste Belgen?

Oost-Vlamingen zien de toekomst rooskleurig in
• Oost-Vlamingen geven zichzelf een gemiddelde gelukscore van 6,6 op 10. Het Belgisch gemiddelde ligt net als vorig jaar op 6,5.
• Oost-Vlamingen zijn opvallend optimistisch over de toekomst: 61% verwacht later zeer gelukkig te zijn.
• Familie, gezondheid en sociaal leven zijn de drie bepalende geluksfactoren.

38% van de Oost-Vlamingen geeft zichzelf een hoge score voor zijn huidig geluksgevoel. Dat aantal stijgt tot 61% als je vraagt hoe zij hun geluk in de toekomst inschatten. Dit is één van de meest opvallende vaststellingen uit een recente analyse van de Happiness Barometer van AG Insurance . Deze meet het ganse jaar door het geluksgevoel van de Belg via www.happinessbarometer.be.

Hoe gelukkig zijn we – enkele opvallende cijfers

Ons geluk vandaag
• 2 op 3 Oost-Vlamingen geven aan vandaag gelukkig te zijn (score van 7 of meer op 10)
• 38% schat zichzelf zelfs “zeer gelukkig” in (score van 8 of meer op 10).
• De meeste gelukkige Belgen (score van 8 of meer) vinden we terug in West-Vlaanderen (41%), Antwerpen (39%) en Namen (39%).
• In Limburg (29%) en Henegouwen (30%) liggen deze cijfers een stuk lager.

Ons toekomstig geluk
• 78% van de Oost-Vlamingen geeft zichzelf een “toekomstige” gelukscore van minstens 7 op 10.
• 61% verwacht “zeer gelukkig” te zijn in de toekomst (score van 8 of meer op 10).
• Samen met inwoners van de provincie Namen (62%), kijken Oost-Vlamingen de toekomst met het meest plezier tegemoet.
• In Limburg (50%), Luik (51%) en Henegouwen (52%) liggen deze scores lager.

Wat maakt ons gelukkig?
• Geld houdt ons blijkbaar minder bezig dan vorig jaar. In juni 2014 gaf de Belg aan dat zijn financiële situatie tot de drie meest bepalende geluksfactoren behoort (naast gezondheid en ons familiaal leven). Dit jaar is dat niet meer het geval. De drie meest bepalende geluksfactoren zijn: gezondheid, familie en sociaal leven.
• In steden behoort de financiële situatie wel tot de top 3 van geluksfactoren. 23% geeft zichzelf een lage score op tevredenheid over de financiële situatie (minder dan 5 op 10). In de stadsrand daalt dat cijfer tot 13%. Op het platteland is dat nog 11%.
• Het gaat opvallend goed met het veiligheidsgevoel van de Oost-Vlaming. Maar liefst 79% geeft aan tevreden te zijn over zijn veiligheid.

Waar wonen de gelukkigste Belgen?
• Gelukkig zijn, lijkt iets makkelijker op het platteland. Zo geeft 41% van wie op het platteland woont, zichzelf vandaag minstens 8 op 10. In de stadsrand is dat slechts 33%, in de stadscentra nog 32%.
• Regio’s die het goed doen, zijn de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Waals- en Vlaams-Brabant en Namen. Luik, Limburg en Henegouwen bengelen achterop.

Geluksprofielen
Samen met Jean-Paul Erhard, Belgisch geluks-expert, heeft AG Insurance 6 verschillende geluksprofielen bepaald: ‘welzijnskampioenen’, ‘fans van de duurzame ontwikkeling’, ‘sociale netwerkers’, ‘sterren van morgen’, ‘communitybouwers’ en ‘waardenbewakers’. Groepen van mensen die niet worden gedefinieerd volgens een waardeoordeel, maar wel een typering op basis van levensvisie.
• Welzijnskampioenen (34%) en Fans van de duurzame ontwikkeling (30%) zijn veruit de grootste groepen.
• Welzijnskampioenen zijn perfectionisten wanneer het over gezondheid gaat. Slechts 57% geeft zichzelf een score van 7 of meer op 10. Bij de Fans van de duurzame ontwikkeling is dat 80%.
• Ook tevredenheid over sociaal- en gezinsleven is hierbij opvallend: 63% van de Welzijnskampioenen quoteert zichzelf met minstens een 7, bij de Fans van de duurzame ontwikkeling is dat maar liefst 86%.