Ben Weyts gaf het startschot aan de werken voor de ring rond Aalst

ring aalstBen Weyts gaf het startschot aan de werken voor de ring rond Aalst. Dit waren de 7 eerste spadesteken bij start werken

Vandaag , donderdag 20 augustus 2015 gaf Vlaams minister Ben Weyts het officiële startschot van de werken aan de ring rond Aalst (R41). De werken zullen het verkeer op de ring vlotter en veiliger maken. Om die doelstellingen te halen, voeren het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Aalst in de komende 3 jaar maar liefst 7 projecten uit op de ring. Per project ging vandaag symbolisch één spade in de grond. Onder andere burgemeester D’Haese, schepenen Casaer en Van de Steen en administrateur-generaal Roelants kwamen een handje toesteken.

Veiliger en vlotter verkeer

Momenteel is het dagelijks file rijden op de ring van Aalst (R41). Daarbij komt dat het op sommige punten gevaarlijk is om de ring te kruisen. Om die problemen te verhelpen, komt er een tunnel onder het kruispunt van de Gentsesteenweg (N9) en de Raffelgemstraat. De ondertunneling zorgt ervoor dat het lokale van het doorgaande verkeer wordt gescheiden. Zo krijgt de ring meer capaciteit en worden de oversteekplaatsen een pak veiliger.

Het kruispunt met de Merestraat schuift honderd meter op in de richting van de E40. Die ingreep creëert voldoende afstand tussen de tunnel en het heraangelegde kruispunt. De verkeerslichten van de Merestraat en de Kwalestraat worden op elkaar afgestemd (groene golf), waardoor het verkeer vlotter kan doorijden. Fietsers rijden onder het heraangelegde kruispunt van de Merestraat, door twee nieuwe fietstunnels, die aansluiten op de nieuwe fietspaden langs het ASZ.

Aangenamer wonen en werken in Aalst

De ondertunneling van de Raffelgemstraat en Gentsesteenweg (N9) is cruciaal voor de leefbaarheid van de stad. Het centrum wordt minder belast en het omgevingslawaai in de buurt van de ring zal verminderen. Op het tunneldak van de Raffelgemstraat komt er een groendak, een nieuwe aangename plek voor fietsers en voetgangers. Ook de economische ontwikkeling van de stad vaart wel bij de vernieuwing. De ring zal meer capaciteit krijgen, wat belangrijk is om de bereikbaarheid van toekomstige ontwikkelingen (bedrijventerrein Siesegemkouter, evenementencomplex Tragelsite) te garanderen.

“De overheid investeert maar liefst 41 miljoen euro, waarvan 37 miljoen door de Vlaamse overheid en bijna 4 miljoen door stad Aalst, in een veiligere en vlottere doorstroming in en rond Aalst. Dankzij uitgebreide en zeer gedetailleerde voorbereiding zijn dit slimme werken: op zo kort mogelijke tijd zal er zo veel mogelijk gerealiseerd worden”, zegt Vlaams minister Ben Weyts.