...

Discreet bevallen – het parlement moet zijn werk doen

babyDiscreet bevallen: het parlement moet zijn werk doen

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri heeft reeds een wetsvoorstel ingediend in verband met discreet bevallen, dat ervoor moet zorgen dat vrouwen hun kind veilig ter wereld kunnen brengen en het daarna kunnen afstaan voor adoptie. Dit voorstel moet moeilijke situaties, zoals gisteren met de vondst van baby Marie in Sint-Truiden, vermijden. De parlementaire bespreking in de commissie Justitie is net voor het reces aangevat, en Lanjri hoopt het voorstel zo snel mogelijk goed te keuren.

Vrouwen die in België ongewenst zwanger worden, hebben momenteel enkel de keuze tussen een abortus gedurende de eerste twaalf weken van de zwangerschap of na de bevalling het kind officieel afstaan voor adoptie. Die laatste optie blijkt voor veel vrouwen een hoge drempel. De naam van de moeder wordt in dit geval immers vermeld in de geboorteakte en dat willen ze net vermijden.

‘Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal er een regeling bestaan inzake discreet bevallen. Dit zou moeders de mogelijkheid bieden om te bevallen in veilige omstandigheden, zonder dat de identiteit van de moeder bekend wordt gemaakt in de geboorteakte. De moeder zal kunnen bevallen in een ziekenhuis, en er de gepaste hulpverlening krijgen. Ze kan zo haar beslissing herzien en ervoor kiezen om het kind toch te houden.’, legt Nahima Lanjri uit.

Indien vrouwen het kind toch willen afstaan, wordt de mogelijkheid voorzien om het kind af te staan voor adoptie, zonder daarbij de naam van de moeder in de geboorteakte te vermelden. De adoptie zal definitief worden na een periode van twee maanden.

Wat gebeurt er echter wanneer geadopteerde kinderen op latere leeftijd toch contact willen opnemen met hun biologische moeder, of wanneer contact noodzakelijk is omwille van medische redenen? ‘Het kind of de adoptieouders kunnen verzoeken om via de arts de medisch noodzakelijke gegevens te verkrijgen. Zo kan het kind met een medisch probleem toch geholpen worden. Het kind kan ook algemene informatie over zijn biologische moeder krijgen. Eens het meerderjarig is, kan het ook vragen om de identiteit van de moeder te kennen.’

Als de moeder op dat moment redenen heeft om haar identiteit niet bekend te maken, beslist een onafhankelijke rechter. “In dat geval moet een rechter achter gesloten deuren de belangen van moeder en kind tegen elkaar afwegen. Na dergelijk onderzoek kan men dan oordelen wat het beste is. Contact tussen kind en biologische moeder zal slechts mogelijk zijn, als beiden ermee instemmen”, besluit Lanjri.

Ben je pas bevallen, surf dan snel naar mooie meisjesnamen of stoere jongensnamen