Elke consument heeft recht op 2 jaar garantie

tel1385 klachten over garantie in 2014 – Elke consument heeft recht op 2 jaar garantie

In 2014 heeft de Economische Inspectie 1385 klachten en vragen ontvangen over “garantieregelingen”. Dat is beduidend meer dan de voorgaande jaren (955 in 2013; 630 in 2012). Het gaat vooral om garantiegeschillen over ICT-artikelen, nieuwe en tweedehandsauto’s, meubelen en huishoudtoestellen. Dat antwoordt Minister voor Economie en Consumentenzaken Kris Peeters op een schriftelijke vraag van CD&V-parlementslid Leen Dierick.

De consument is zich meer en meer bewust van zijn rechten. “En dat is nodig, want élke consument heeft wettelijk recht op 2 jaar garantie. Deze garantie moet níet onderhandeld worden door de consument, en de verkoper mag deze garantie niet beperken of inkorten,” benadrukt Minister voor Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

1385 klachten over garantie in 2014

ICT-artikelen 535
Nieuwe of tweedehandse voertuigen (auto’s, motoren, fietsen, motorhomes, …) 182
Meubelen 135
Elektrische huishoudapparatuur 113
Artikelen voor onderhoud van de woning (gereedschap, materialen, …) 75
Kledij en schoenen 35
Vrijetijdsartikelen 29
Juwelen en horloges 20
Andere 261

Totaal 1385

Product defect tijdens eerste 6 maanden = áltijd garantie

De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen voorziet in een wettelijke garantie van 2 jaar.

Tijdens de eerste 6 maanden na de levering of aankoop van het product is er zelfs een omkering van de bewijslast: het defect dat in de eerste zes maanden optreedt of wordt ontdekt, wordt verondersteld te hebben bestaan bij de levering of aankoop van het product. De consument heeft de eerste 6 maanden áltijd recht op een herstel of vervanging van het product door de winkelier.
De periode na de eerste 6 maanden (maand 7 tot en met maand 24), moet de consument het defect kunnen aantonen.
Uit het grote aantal klachten in 2014 blijkt dat de weigering van de wettelijke garantie vaak voorkomt, óók tijdens de eerste zes maanden waarbinnen de consument het defect zelfs niet moet kunnen aantonen. Ook komt het vrij regelmatig voor dat bepaalde toebehoren of accessoires onterecht worden uitgesloten van de garantie.

Sensibilisering van de consument

Het is zeer belangrijk dat consumenten en ondernemingen hun wederzijdse rechten en plichten goed kennen. Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters focust in zijn beleid dan ook op het informeren en sensibiliseren van de consument. Samen met de FOD Economie worden daarvoor belangrijke inspanningen gedaan. Zo is er op de website van de FOD Economie een rubriek en zeer heldere Q&A over de garantiewetgeving.

Het is geen toeval dat het aantal klachten bij de Economische Inspectie afklokte op 1385 in totaal. “De kennis bij consumenten over de garantiewetgeving, is duidelijk gestegen. Tegelijk wil ik de verkopers ook informeren over de juiste regelgeving, zodat ook zij niet voor verrassingen komen te staan. Ik wil daar als Minister voor Economie en Consumentenzaken de komende jaren op blijven inzetten. De consument heeft zijn of haar rechten, en die moeten gerespecteerd worden,” besluit Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

(Meer info: folder inzake garantieregelingen op de website van de FOD Economie: http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/depliant_la_garantie_legale.jsp)