Preventiedienst Stad Aalst krijgt een positieve evaluatie

Burgemeester Aalst Christoph DHaese 2013 Burgemeester Aalst Christoph D'Haese kl3De preventiedienst van de Stad Aalst krijgt een positieve (tussentijdse) evaluatie en opvolging Strategisch Veiligheids –en Preventieplan 2013-2014 door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Het team Integrale Veiligheid van de Stad Aalst verdient volgens de adviseur en de auditeur van de FOD Binnenlandse Zaken een positieve evaluatie.

Burgemeester Christoph D’HAESE (N-VA) toont zich opgetogen en zal de felicitaties aan de betrokken dienst overmaken. ‘Preventie werkt in Aalst, zoveel is duidelijk. Volgende positieve punten kwamen volgens de auditeur tijdens het doornemen ingediende voortgangsrapport en de tussentijdse evaluatievergadering naar boven:

– De coördinatie en opvolging van het Strategisch Veiligheids –en Preventieplan verloopt zeer goed in Aalst. Het team Integrale Veiligheid bestaat uit ervaren en dynamische medewerkers die goed op elkaar afgestemd zijn.

– Binnen elk fenomeen van het Strategisch Veiligheids –en Preventieplan (in casu in Aalst: beteugeling van administratief sanctioneerbare overlast, fietsdiefstal, diefstal van en in auto’s, gauwdiefstal, cybercriminaliteit, sociale overlast, verkeersveiligheid, druggerelateerde maatschappelijke overlast, jongerengeweld en radicalisering) worden bij het uitwerken van acties en activiteiten verschillende (interne en externe) partners betrokken. Het team Integrale veiligheid heeft een uitgebreid netwerk van partners opgebouwd en samenwerking met deze partners verloopt vlot.

Burgemeester Christoph D’HAESE (N-VA) benadrukt het belang van goed overleg en partnerschap voor de preventieve aanpak van de veiligheidsproblematieken dewelke een centrumstad als Aalst bezighouden en blijvende aandacht vragen. “Ik investeer hier zeer veel energie en tijd in. Ter zake en heel concreet kan worden verwezen naar de recente minnelijke sluiting van een overlast bezorgende horecazaak in de De Ridderstraat in Aalst, alsook het intensief overleg met de Turkse en Marokkaanse gemeenschap rond radicaliseringsproblemen.

Het team Integrale veiligheid heeft oog voor voortdurende evaluatie van acties en prestaties. “Zo is er het opnemen van een veel te lang getolereerde en sterk verwaarloosde aanpak van de problematiek van fietsdiefstallen. Voorheen trok men al te gauw gewoon eens de schouders op wanneer een fiets werd gestolen. Te hoge permissiviteit, zo men wil. Elke fietsdiefstal met worden beteugeld” aldus de burgemeester Christoph D’HAESE (N-VA).
“Een fietsdiefstal is een ernstig en te vervolgen feit, nu een fiets niet alleen een praktisch nut heeft voor de benadeelde, maar heel vaak ook een belangrijke economische waarde vertegenwoordigd.”

– De evaluatie besluit ten slotte heel positief waar het stelt dat de lokale Aalsterse veiligheidsdiagnostiek volledig en goed is uitgewerkt. Waakzaamheid blijft geboden maar preventie werkt dus duidelijk in Aalst als 6de centrumstad van Vlaanderen en 2de grootste stad van Oost-Vlaanderen.