Minister Homans rolt 1-euromaaltijd uit over Vlaanderen

voedselMinister Homans rolt 1-euromaaltijd uit over Vlaanderen

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) lanceert vandaag de projectoproep ‘Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning’. Met die oproep rolt de N-VA-minister de 1-euromaaltijden, die ze als OCMW-voorzitter in Antwerpen heeft gelanceerd, uit over Vlaanderen. “Elk kind dat we op deze manier een gezonde maaltijd kunnen aanbieden, is een kind gewonnen”, zegt minister Homans.

Met de projectoproep geeft minister Homans het startsein voor een lokale, integrale én structurele aanpak die gezinnen en mensen in armoede zal versterken. De bedoeling is om die kwetsbare doelgroep op een laagdrempelige manier te bereiken en ze de hulp te bieden die ze nodig hebben zoals bijvoorbeeld gezinsondersteuning. Op die manier kan een structureel begeleidingstraject opgezet worden rond een vertrouwenspersoon.

Minister Homans: “Het gaat niet enkel over het aanbieden van een goedkope, warme en gezonde maaltijd. Het is ook een middel om gezinnen en mensen in armoede proactief te bereiken en ze integraal te ondersteunen. Zo brengen we ze in de sociale restaurants ook in contact met een breed netwerk van organisaties die onder meer huistaakbegeleiding en preventieve gezinsondersteuning aanbieden. Daarnaast krijgen ze ook de kans om hun sociaal netwerk uit te breiden. Bovendien maak ik zo ook werk van één van de pijlers in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: het voorkomen en bestrijden van armoede bij gezinnen met jonge kinderen.”

Participatie
Concreet biedt Vlaams minister Homans de mogelijkheid aan verenigingen zonder winstoogmerk, lokale besturen van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel om aan kwetsbare kinderen tot en met 12 jaar een gezonde maaltijd aan te bieden aan het tarief van één euro. Die maaltijd moet minimaal uit soep en een hoofdgerecht bestaan.

“Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen in armoede moeten bovendien een maaltijd kunnen krijgen aan een sociaal tarief”, zegt minister Homans. “Als Vlaamse overheid subsidiëren wij de maaltijd, de organisatie zorgt zelf voor de infrastructuur.” Belangrijk is ook dat de maaltijden kunnen afgehaald worden. “Zo hebben de kinderen niet het gevoel dat ze elke avond op restaurant gaan.”

De projecten moeten uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie zoals het aanbieden van een integrale hulpverlening, het betrekken van het lokale bestuur en het inzetten op participatie van mensen in armoede. “Daarnaast hebben projecten die gebruik maken van bestaande sociale tewerkstelling en sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten een duidelijke meerwaarde”, sluit minister Homans af.

Projecten kunnen ingediend worden tot en met 30 september 2015. De informatiebrochure en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.vlaanderen.be/armoede.