NAVO mag geen instrument tegen de Koerden worden

luchtaanvalNAVO mag geen instrument tegen de Koerden worden

“De ontwikkelingen aan de Turks-Syrische grens mogen niet misbruikt worden voor particuliere Turkse belangen”, zeggen de N-VA-commissieleden Buitenlandse Zaken. “Het NAVO-bondgenootschap dient de solidariteit met de Koerden te waarborgen.”

Turkije roept op basis van artikel 4 van het NAVO-verdrag de NAVO-landen vandaag in spoed samen n.a.v. de toenemende spanningen aan de Turks-Syrische grens.

Vanzelfsprekend is het toe te juichen dat Turkije eindelijk actie onderneemt tegen IS en daarmee de passieve houding lijkt om te zetten in een meer geëngageerd optreden. Tot nu koos Ankara voor een bijzonder zachte aanpak, waarbij de grens met Syrië niet eens afdoende werd gecontroleerd op verkeer van IS-militanten. Turkije bleek tot vandaag een onbetrouwbare bondgenoot in de strijd tegen IS.

De indruk wordt gewekt dat daar nu verandering in komt. Er spelen naast enkele IS-aanvallen op Turkse bodem echter ook regionale geostrategische en binnenlandse politieke overwegingen een rol. Het nucleaire akkoord met Iran voedde in Ankara de vrees dat Turkije aan invloed als regionale macht zou inboeten. De binnenlandse politieke impasse mondt mogelijk uit in nieuwe verkiezingen in het najaar. Spierballengerol kan de regerende AK-partij mogelijk electoraal voordeel bieden in dat geval.

Zeker omdat Turkije in haar ‘offensief’ tegen IS nadrukkelijk ook Koerdische doelen in Irak maar eveneens in Syrië bestookt. Sommige internationale waarnemers zien de acties tegen IS zelfs als een soort dekmantel waarachter de aanvallen tegen Koerdische stellingen als eigenlijke militair doelwit schuil gaan.

De rol van de Koerden in Irak en Syrië in het bestrijden van IS met grondtroepen is bijzonder groot en zelfs essentieel. Zij vormen tot vandaag de meest succesvolle tegenstanders van IS. Het is onaanvaardbaar dat Turkije het NAVO-bondgenootschap eventueel zou misbruiken om operaties tegen de Koerden te verantwoorden.

Een escalatie tussen Turkije en de Koerden zou trouwens alleen IS ten goede komen en dient dan ook geen enkel van de belangen die wij in het oog moeten houden, te weten vrede, mensenrechten, stabiliteit en democratie. Het zijn net de Koerden die daar in deze strijd de grootste bijdrage aan leveren en ze verdienen dan ook onze blijvende solidariteit.