Goedkoper naar de dokter, veel mensen weten het niet

dokterGoedkoper naar de dokter: veel mensen weten het niet

Heel wat mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming weten dat niet. Alleen voor CM gaat het vermoedelijk om 100.000 tot 120.000 leden. ‘Wij gaan hen actief opsporen, zodat ook zij goedkopere gezondheidszorg kunnen krijgen’, zegt Tom Joos, nationaal secretaris bij CM. ‘Een nieuwe regeling met de fiscus maakt dat mogelijk.’

Van de 4,56 miljoen CM-leden hebben er vandaag 671.000 recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder remgeld als ze naar de dokter, de apotheker of het ziekenhuis moeten. Patiënten met de verhoogde tegemoetkoming betalen bij de huisarts (met globaal medisch dossier) maar 1 euro remgeld in de plaats van 4 euro. Ze hebben er ook recht op de regeling betalende derde. Daarnaast maken ze aanspraak op andere voordelen zoals goedkoper openbaar vervoer en een verlaagd tarief voor telefonie.

De afgelopen vijf jaar steeg het aantal CM-leden met verhoogde tegemoetkoming met bijna 10 procent. Het gaat onder meer over mensen met een specifieke uitkering zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen of de integratietegemoetkoming. Wie zo’n uitkering ontvangt, is gekend bij zijn ziekenfonds en krijgt automatisch de verhoogde tegemoetkoming toegekend. Maar ook op basis van het gezinsinkomen kunnen mensen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

CM heeft er altijd werk van gemaakt om zoveel mogelijk mensen op te sporen die onder de inkomensgrens zitten die recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming. Wie bijvoorbeeld met pensioen gaat, een invaliditeitsvergoeding ontvangt of langdurig werkloos is, wordt door CM uitgenodigd voor een inkomensonderzoek.

Toch glippen er nog altijd mensen door de mazen van het net. Alleen voor CM gaat het vermoedelijk om 100.000 tot 120.000 leden. Dat is 15 tot 18 procent van het totale aantal CM-leden met de verhoogde tegemoetkoming. Zij kunnen minder betalen voor gezondheidszorg, maar weten dat niet.

Op aangeven van CM heeft de federale overheid daarom een nieuwe regeling goedgekeurd. Vanaf eind augustus zullen de ziekenfondsen van de fiscus een signaal ontvangen als leden onder de inkomensgrens zitten en dus vermoedelijk recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. CM zal vervolgens haar betrokken leden uitnodigen voor een inkomensonderzoek, zodat zij de voordelen krijgen waar ze recht op hebben. Over twee jaar volgt een evaluatie van deze actie.

‘De ziekteverzekering is behoorlijk complex’, zegt Tom Joos. ‘Wij beseffen maar al te goed dat het voor onze leden niet altijd evident is om te weten waar zij aanspraak op maken. Wij willen hen daar zoveel mogelijk bij helpen. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, moet die effectief krijgen. Voor veel gezinnen is de kostprijs een drempel om naar de dokter of de tandarts te gaan. Met de verhoogde tegemoetkoming betalen zij minder voor gezondheidszorg.’