Vaccinatie tegen het rotavirus

kinderenDe Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de vaccinatie tegen het rotavirus.

Frankrijk raadt vaccinatie af

De Franse Haut Conseil de Santé Publique raadt de rotavirusvaccinatie af naar aanleiding van twee sterfgevallen die zouden kunnen worden toegeschreven aan de bijwerkingen van het vaccin (invaginatie of darminstulping).

De voordelen van de vaccinatie wegen zwaarder dan de risico’s

Afgezien van de Franse gegevens, zijn de risico’s verbonden aan de vaccinatie zeer laag: 1 tot 5/100 000 gevaccineerde zuigelingen. Om deze reden en omdat deze vaccinatie een zeer duidelijk positief effect heeft op het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal contacten met de dienst spoedgevallen en in bepaalde gevallen, het aantal overlijdens in verband met een rotavirusinfectie bij ongevaccineerde kinderen, is de HGR van oordeel dat de voordelen van de rotavirusvaccinatie nog steeds duidelijk zwaarder wegen dan de risico’s verbonden aan invaginatie.

Goede aanpak in geval van invaginatie

Bovendien geven ons ongepubliceerde gegevens voor België vertrouwen in de manier waarop invaginatiegevallen in ons medisch systeem worden aangepakt, of het nu gaat om spontane gevallen of door de vaccins geïnduceerde gevallen.

Twee bestaande vaccins

Er zijn momenteel twee vaccins tegen het rotavirus in België beschikbaar, namelijk RotaTeq® en Rotarix®. Het onderzoek van recente wetenschappelijke artikels bracht geen verschil in werkzaamheid en/of verschillen in bijwerkingen tussen beide vaccins aan het licht.

Bron: Hoge Gezondheidsraad – Het volledige advies nr. 9295 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-9295-rota.

Het rotavirus is een virus dat vooral bij jonge kinderen overgeven en diarree veroorzaakt. Het is een van de ernstigere diarreeverwekkers omdat de diarree die het veroorzaakt zowel erg besmettelijk als hevig is, en vaak ook lang aanhoudend. In ontwikkelingslanden overlijden naar schatting 600.000 kinderen per jaar aan een infectie met een van de drie serotypen van dit virus die bij de mens voorkomen. In Nederland en België is een rotavirus veel minder bedreigend door de betere uitgangstoestand (voeding, weerstand) van de patiëntjes en de mogelijkheid om spoedig in een ziekenhuis door middel van een infuus te worden gerehydrateerd, waardoor uitdroging wordt voorkomen. Toch is het een belangrijke oorzaak van ziekenhuisopnamen wegens diarree bij kinderen. Vrijwel ieder kind maakt echter in zijn of haar leven minstens één rotavirusinfectie door en ziekenhuisopname is gelukkig maar zelden noodzakelijk. Bron: wikipedia