Eindcijfers Gentse Feesten editie 2015

Maandag 27 juli 2015 – Eindcijfers Gentse Feesten editie 2015

• De 172ste editie van de Gentse Feesten ontving 1.380.000 feestvierders (in 2014: 1.315.000).
• Artistiek was deze editie zeer sterk. Een sterke en uitgebreide programmatie voor kinderen. Mooie hommages aan Romain Deconinck, Walter De Buck en Luc De Vos. De Gentse Feesten bieden een podium aan grote namen en opkomend talent, zowel internationale als Gentse artiesten. De weersomstandigheden, op de laatste zondag na, zorgden ervoor dat alle buitenspektakels en stoeten een mooie opkomst kenden.
• De Lijn is absoluut tevreden, veel reizigers, geen noemenswaardige incidenten. 329.567 reizigers (2014: 216.620) maakten gebruik van het speciale Gentse Feesten aanbod. Dat is ruim 50% meer dan vorig jaar. De Pendeltram Flanders Expo – Korenmarkt vervoerde 306.786 (2014: 192.800) feestvierders. De Feestbussen aan Gent Zuid brachten 22.781 (2014: 23.820) bezoekers veilig thuis.
• De Politie meldt dat het rustige Feesten waren op vlak van interventies.
GAS-boetes: 949 (in 2014: 492). Voor wildplassen 817 (in 2014: 376), waarvan 534 in de Feestenzone en 283 er buiten. Takelingen: 180 (in 2014: 206). Meldingen van vechtpartijen (schermutselingen): 67 (in 2014: 63).Verkeersovertredingen: 1.507 (in 2014: 1.716)
• Door de mindere weersomstandigheden en omdat er 50% minder bezoekende pleziervaartuigen waren, controleerde de Scheepvaartpolitie minder vaartuigen. 1 op 5 gecontroleerde schippers werden aan een alcoholtest onderworpen, daarbij zijn 2 positieve vaststellingen genoteerd. 1 op 3 vaartuigen was in overtreding, voornamelijk door een gebrek aan veiligheidsuitrusting (reddingsvesten, brandblustoestellen). Onder de administratieve overtredingen, zoals het bezit van het nodige vaarwegenvignet, betroffen 1/3 van de vaststellingen. Het gebrek aan vaarwegenvignet maakte een derde uit van de administratieve overtredingen die werden vastgesteld.
• Het Rode Kruis heeft in totaal 1.160 personen verzorgd (in 2014: 1.428), waarvan 131 aan de hulppost kindernamiddagen. De meest voorkomende klachten waren blaren, snijwonden, alcoholintoxicatie, flauwte. Er waren 121 ziekenwageninterventies en 21 MUG interventies in de Gentse Feestenzone. 290 personen hebben zich tijdens de Gentse Feestenperiode aangemeld aan de ziekenhuizen.
• De Brandweer had de voorbije 10 dagen slechts 72 interventies in de Gentse Feestenzones (waaronder de opkuis van de rijbaan, het nat spuiten van het park, het ‘wegknippen’ van verkeerd gestalde fietsen).
• Artistiek Aperitief: 1.250 personen (2014: 920). Kindernamiddagen Zuidpark: 13.981 (2014: 12.057). Aperitief- en theeconcerten: 6.950 (2014: 10.350)
• Het Mobiliteitsbedrijf stelt vast dat bezoekers op een duurzame wijze naar de feesten komen, per fiets/openbaar vervoer/P&R. De duurzaamheidsgedachte heeft ook bij het brede publiek ingang gevonden.
o Bewaakte fietsparkings – werden zeer intensief gebruikt en staan op piekuren volledig vol. De fietsplaatsen, boven op de gewone fietsenstallingen (in en rond de feestzone) worden intensief gebruikt. Fietsen kwam opnieuw zeer duidelijk naar voor als hét vervoersmiddel van de Gentse Feesten dit jaar. Dit jaar waren er 6 gevaarlijk gestalde fietsen, er werd duidelijke verbodssignalisatie aangebracht op cruciale plaatsen, o.a op evacuatieroutes.
o De extra plaatsen voor bewonersparkeren werden dit jaar nog duidelijker gecommuniceerd. Er werden 3.224 retributies uitgeschreven voor parkeren op voorbehouden bewonersplaatsen. Park&Ride parking NMBS Sint Pietersstation – combiticket: 1.300 (vergelijkbaar met 2014)
o Gebruik parkeergarages: parkings waren op de topdagen zo goed als vol: zaterdag 18/7 – maandag 20/7 – vrijdag 24/7 – zaterdag 25/7 100%. Op de andere momenten was er nog capaciteit. De P&R werden intensief gebruikt (vergelijkbaar met 2014).
• 392.150 bezoekers surften 468.606 keer naar de Gentse Feesten website, vorig jaar waren dit 325.427 bezoekers, die 392.150 keer de site consulteerden
• Ivago haalde 382.410 kg afval op, dat is 12% minder dan vorig jaar. Net als vorig jaar is de laatste schoonmaakdag hier niet inbegrepen. Er waren heel veel positieve inspanningen van organisatoren (herbruikbare bekers), medewerkers van de verschillende afvalteams en eetstanden.
• Milieutoezicht: Er zijn in totaal 33 klachten over geluid geweest: 13 over de podia, 8 over cafés, 1 over het vuurwerk en 11 over nachtlawaai. Er werden slechts 2 processen-verbaal opgesteld voor overschrijding van de geluidsnormen in cafés (1 vast en 1 tijdelijk). Wat ons betreft zit de geluidsnormering ideaal om het gewenste evenwicht tussen ambiance en leefbaarheid te bereiken.
• De hotels kenden een 75 tot 80% bezettingsgraad tijdens deze Gentse Feesten. Met pieken tijdens de weekends.
• De horeca is tevreden, mensen geven opnieuw geld uit. Opvallend is wel dat er een stijging in verkoop van alcohol aan minderjarigen wordt vastgesteld.
• De verkoop van de merchandising kende een groei van 20% ten opzichte van 2014. Vooral de tijdloze designs (zonder jaartal) slaan aan. Jongeren zijn fier dat ze van Gent komen, en willen dat ook tonen via hun kledij. Ook gadgets (zoals de badges) zijn een groot succes. Bijna 25% van de aankopen gebeurde via betaalkaart.
• Gentinfo beantwoordde 959 vragen over de Gentse Feesten.
gentse feesten a