Toegankelijk toerisme voor personen met een beperking

0
1882
helga stevens

helga stevensEuroparlementslid Stevens verzamelt meerderheid voor toegankelijk toerisme

Europarlementslid Helga Stevens (N-VA) breekt een lans voor toegankelijk toerisme dat meer rekening houdt met personen met een beperking. Met een schriftelijke verklaring roept zij de Europese Commissie op om bij de lidstaten en de sector aan te dringen om meer werk te maken van toegankelijk toerisme. Stevens slaagde erin hiervoor 376 handtekeningen te verzamelen bij haar collega’s in het Europees Parlement. “Ook personen met een beperking moeten onbezorgd op vakantie kunnen in Europa. In de praktijk is dat echter geen evidentie. We moeten werk maken van een Europa zonder reisobstakels. Concreet betekent dat minder fysieke belemmeringen en een betere toegang tot informatie en communicatie.”

De Europese Unie telt op dit moment naar schatting 80 miljoen personen met een beperking. Stevens: “Toerisme toegankelijk(er) maken is niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid, het sluit ook aan op de Europese doelstellingen rond sociale integratie. Bovendien geeft dit initiatief mee uitvoering aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking.”

Stevens stelde de verklaring samen met tien andere Europarlementsleden op en overtuigde een meerderheid van het halfrond – waaronder uiteraard de drie andere N-VA-Europarlementsleden – om mee te tekenen. “Dit bewijst dat het thema over de partijgrenzen heen leeft.”

Daar komt nog bij dat in 2050 het aantal personen ouder dan 65 drie keer zo groot zal zijn als vandaag. Er zullen zelfs vijf keer zoveel tachtigplussers zijn. “De uitdagingen voor de toeristische sector zullen alleen maar toenemen. Toegankelijk toerisme levert dus extra jobs op in een sector met erg veel potentieel. Een win-win voor iedereen”, besluit Stevens.

Meer over reizen – zonder zorgen op reis met reisplanner.eu en vakantietips die je veel kosten besparen.