Champignonteelt krijgt 400.000 euro

champignonsOverheid steunt champignonsector

De sector van de champignonteelt krijgt 400.000 euro voor het behoud en de versterking van de tewerkstelling. Dat heeft de federale regering vandaag, vrijdag 17 juli, beslist op voorstel van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

De beslissing betekent dat voor de jaren 2014, 2015 en 2016, 400.000 euro gaat naar de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt, dit in de vorm van premies van 1500 euro per werknemer met een maximum van 7500 euro per onderneming. In België zijn er 33 champignonbedrijven, voornamelijk in de provincies West-Vlaanderen en Limburg. Samen zijn zij goed voor 1100 jobs.

Het ontwerp van Koninklijk Besluit dat vandaag werd goedgekeurd verlengt de toewijzing van 400.000 euro voor de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt tot en met 2016. De Sociale Zekerheid stort dit bedrag aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf. Dat keert premies van 1500 euro per werknemer uit met een maximum van 7500 euro per onderneming. De voorwaarde is wel dat de sector een cao heeft afgesloten die de toekenning van premies voor de versterking van de tewerkstelling van vast personeel organiseert en vastlegt.