Meer respect voor gefaalde ondernemers

werk

werkMeer respect voor gefaalde ondernemers

Wie faalt als ondernemer wordt in Vlaanderen te vaak als mislukkeling aanzien. Nochtans leren ondernemers die failliet gingen uit hun fouten en hebben ze meer overlevingskansen wanneer ze ‘herstarten’ dan wie voor de allereerste keer opstart. Daarom willen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement maatregelen treffen om gefaalde ondernemers te ondersteunen en te stimuleren als zij willen herstarten. Hun resolutie ‘betreffende de begeleiding, het opvangen en laten heropstarten van ondernemers in moeilijkheden’ werd goedgekeurd in de commissie Economie in het Vlaams Parlement. Daarmee werd de eerste horde genomen en zijn een aantal belangrijke principes vastgelegd.

“De angst om te falen is de belangrijkste reden waarom er hier zo weinig ondernemers zijn”, stelt Axel Ronse (N-VA), initiatiefnemer van de resolutie. “Het is heel belangrijk dat we de juiste signalen geven aan ondernemers die gefaald zijn. In plaats van ze te stigmatiseren moeten we ze stimuleren om te herstarten en waar het mogelijk is daarin ondersteunen.” De resolutie voorziet daarom dat de Vlaamse Regering in samenspraak met Febelfin, de organisatie van financiële instellingen, zal bekijken hoe de financiering voor herstarters kan worden verbeterd. Zij zal ook bekijken in welke mate het ganse instrumentarium van de Participatiemaatschappij Vlaanderen kan worden ingezet om gefaalde ondernemers te ondersteunen in hun herstart.

De resolutie vraagt ook dat gefaalde ondernemers worden ondersteund door ervaringsdeskundigen. Robrecht Bothuyne (CD&V): “Ondernemers in moeilijkheden hebben nood aan een menselijk gesprek met iemand die heel goed weet wat zo’n ondernemer doormaakt. Momenteel is Dyzo de organisatie die zo’n begeleiding voorziet. Daarvoor engageren een pak vrijwilligers zich. De Vlaamse Regering moet dergelijke ondersteuning verder uitbouwen en verduurzamen. Aandacht voor de mens achter de ondernemer is erg belangrijk.”

Verder voorziet de resolutie dat de overgedragen bevoegdheid rond vestigingswetgeving wordt ingezet om faling te voorkomen. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): “Wie met kennis van zaken start heeft veel meer slaagkans. Onder meer via goede opleiding, gekoppeld aan het attest bedrijfsbeheer, kunnen we startende ondernemers ondersteunen en daarmee faling voorkomen.”