Openingsuren Zwembaden Strop, Van Eyck en Rooigem

zwembad aalst

zwembad aalstStadsbestuur Gent gaat in dialoog met de gebruikers zwembaden Strop, Van Eyck en Rooigem

Zo’n 40-tal gebruikers van de zwembaden Strop, Van Eyck en Rooigem tekenden donderdag 9 juli 2015 present in de gemeenteraadzaal van het Gentse stadhuis om in dialoog te treden met de Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport over de nieuwe openingsuren van zwembaden Strop, Van Eyck en Rooigem. Schepen Tapmaz lichtte de maatregel en het waarom ervan nogmaals toe, daarna was er ruimte voor vragen, opmerkingen en voorstellen van gebruikers. In overeenstemming met de signalen van gebruikers wordt op donderdag 16 juli 2015 een gewijzigd voorstel gepresenteerd.

Vanaf 1 september 2015 zijn wijzigingen in de openingsuren van zwembaden Strop, Van Eyck en Rooigem gepland. De nieuwe openingsuren houden een vermindering in van het aantal uren dat de zwembaden geopend zijn voor publiekszwemmen. De vermindering kadert in een sanering die exploitant Farys moet realiseren op de exploitatie van zwembaden en sporthallen. Jaarlijks gaat het om een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro.

Momenteel zijn de drie zwembaden samen 249,5 uur per week geopend, volgens de nieuwe openingsuren zou dat worden teruggebracht tot 216 uur per week. Bij de communicatie van de nieuwe openingsuren eind juni ontstond bij de gebruikers van de respectievelijke zwembaden heel wat commotie. Omwille van de vele vragen, opmerkingen en voorstellen van Gentenaars werd beslist een inspraakmoment over de maatregel te organiseren op donderdag 9 juli 2015.

‘Er moet bespaard worden op de exploitatie van zwembaden en sporthallen om de stadsfinanciën gezond te houden, zoals beslist door het college van burgemeester en schepenen aan het begin van de legislatuur. Als schepen van sport draag ik de verantwoordelijkheid om te bekijken hoe we het vooropgestelde doel ook effectief kunnen halen.’ aldus schepen Resul Tapmaz. ‘Aan clubzwemmen en schoolzwemmen werd bewust niet geraakt. Integendeel: eerder werd zwemmen volledig gratis gemaakt voor kinderen tot de leeftijd van 6 jaar. Het is immers van vitaal belang dat alle Gentse kinderen de kans krijgen om het zwemmen onder de knie te krijgen.’

Elk zwembad werd behandeld tijdens het inspraakmoment. Alle aanwezige gebruikers kregen spreektijd en ook de opmerkingen van gebruikers die via mail reageerden, worden verwerkt. Op basis van de uitwisseling van ideeën wordt een gewijzigd en meer gedragen voorstel bekendgemaakt op donderdag 16 juli.

‘Gentenaars zijn mondig en de Stad Gent heeft een lange traditie van inspraak en beleidsparticipatie. Ik respecteer en apprecieer dat ten volle. Bij de opmaak van een gewijzigd voorstel voor de openingsuren van de zwembaden Strop, Rooigem en Van Eyck zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de opmerkingen van gebruikers. Voor iedereen goed doen, is echter niet mogelijk, er moet worden bespaard. Een stijging van de retributies als alternatief voor de maatregel rond openingsuren is geen haalbare noch wenselijke optie.’ besloot schepen Resul Tapmaz.