...

Loon cash uitbetalen verder aan banden gelegd

geldLoon cash uitbetalen wordt verder aan banden gelegd

De commissie Sociale Zaken heeft zonet een voorstel goedgekeurd van CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer, dat de contante uitbetaling van het loon verder beperkt. ‘Handje contantje is niet meer van deze tijd.’, zegt Vercamer. ‘Deze regeling is gebaseerd op de situatie van een halve eeuw geleden, toen giraal betalen nog geen evidentie was.’

Het voorstel van Vercamer, dat mee ingediend werd door collega Nahima Lanjri en op steun van meerderheid en oppositie kan rekenen, zal de contante uitbetaling van het loon verder beperken. Cash uitbetalen zal enkel nog mogelijk zijn wanneer dit is voorzien door een in een paritair orgaan gesloten collectieve arbeidsovereenkomst. Voor sectoren waar op dit ogenblik een impliciet akkoord of gebruik bestaat om contant te betalen, wordt een procedure voorzien om die praktijk eventueel te bevestigen. Deze uitzonderingen moeten wel duidelijk worden vastgesteld, en de inhoud van deze akkoorden of gebruiken moeten kenbaar gemaakt worden aan alle belanghebbende partijen, zoals de werkgevers, de werknemers en de inspectiediensten.

Vandaag is de girale uitbetaling van het loon de regel geworden: werkgevers betalen de overgrote meerderheid van de lonen uit via een overschrijving. Volgens Vercamer biedt de girale uitbetaling van het loon talrijke voordelen voor werknemer én werkgever. ‘In de eerste plaats is het veiliger. Zo hoeven werknemers niet meer met een maandloon op zak over straat te lopen. Daarnaast zet de uitbetaling via een rekening aan tot efficiënt beheer van het huishoudbudget.’

Verder is er ook een verband tussen de uitbetaling in cash van lonen en de fraudegevoeligheid. Volgens Vercamer zal de girale uitbetaling van het loon dan ook de financiële transparantie ten goede komen en fraude bemoeilijken.

De wet zal in werking treden op de eerste dag van de twaalfde maand, na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. ‘Zo krijgen alle betrokken partijen voldoende tijd om zich op deze overgang te organiseren.’, aldus Nahima Lanjri.