Gent – Fietsen door rood mag op meer plaatsen

rood fietsenFietsen door rood mag op meer plaatsen

In Gent loopt sinds 2014 een proefproject met een nieuw verkeersbord dat fietsen door het rood beperkt toelaat. Deze test op vijf kruispunten is goed verlopen. Daarom zullen fietsers op nog meer plaatsen door het rood mogen rijden.

Sinds 14 maart 2014 loopt op vijf kruispunten in Gent een proefproject waarbij fietsers rechtsaf of rechtdoor mogen rijden aan het rode verkeerslicht. Daar staan verkeersborden met een gele fiets in een omgekeerde driehoek. Gent was de eerste stad in Vlaanderen die deze nieuwe borden plaatste op locaties waar het veilig is om door het rood te fietsen.

Schepen Filip Watteeuw: ‘Deze maatregel is bedoeld om het fietscomfort te verhogen. Fietsers hoeven er geen tijd te verliezen door te wachten voor een rood licht, terwijl ze zien dat de baan vrij is om verder te rijden. Ze moeten wel altijd voorrang verlenen aan overstekende voetgangers die groen licht hebben.’ De regel kan niet zomaar op alle kruispunten toegepast worden, maar enkel waar door het rood fietsen in alle veiligheid kan. Dat is bijvoorbeeld zo als fietsers rechtdoor of rechtsaf op een fietspad kunnen rijden zonder hierbij de rijweg te moeten kruisen.

Positieve evaluatie

Het proefproject liep op de volgende vijf kruispunten:

– Franklin Rooseveltlaan – Lammerstraat

– Dahliastraat – Francisco Ferrerlaan

– Eeklostraat – Groenestaakstraat

– Hogeweg – Visitatiestraat

– Burggravenlaan – Ottergemsesteenweg

Er werd op deze kruispunten geen enkel ongeval geregistreerd sinds de invoering van ‘rechtsaf door rood’. Brussel heeft dezelfde bevindingen gedaan en breidt het project uit, net zoals Gent nu zal doen.

Uit een enquête bij gebruikers is gebleken dat veel fietsers het bord weliswaar (nog) onvoldoende kennen, maar dat ze wel de betekenis begrijpen. Er zijn geen aanwijzingen te vinden dat het plaatsen van het bord ‘rechtsaf (of rechtdoor) door rood’ een negatieve invloed zou hebben op de verkeersveiligheid.

Uitbreiding van het aantal kruispunten met ‘rechtsaf (of rechtdoor) door rood’

De Stad Gent behoudt de bestaande verkeerssituatie op de vijf kruispunten uit het proefproject met fietsen door het rood. Als gevolg van de positieve evaluatie is ook besloten om op nog meer locaties een verkeersbord te plaatsen dan rechtsaf (of rechtdoor) fietsen door het rood toelaat.

Deze uitbreiding komt er na een onderzoek op andere kruispunten op gemeentewegen. Gent blijft wel voorzichtig en past het niet toe als het gevaarlijk is of bij een te groot potentieel conflict met voetgangers (bv. licht op aanvraag voor voetgangers).

Op negen kruispunten wordt dit najaar rechtsaf door rood ingevoerd. De regel geldt vanaf het moment dat de verkeersborden zijn aangebracht. Het gaat in totaal om dertien bewegingen. Bij enkele van de kruispunten zal de belijning eerst aangepast worden.

Het gaat om:

– de rechtsafbeweging vanuit de Vroonstalledries naar de Botestraat

– de rechtsafbeweging vanuit de Vroonstalledries naar Vroonstallestraat

– de rechtsafbeweging vanuit de Patijntjesstraat naar de Europabrug

– de rechtsafbeweging vanuit de Patijntjesstraat naar de Rijsenbergstraat

– de rechtsafbeweging vanuit de Edelsteenstraat naar de Zwijnaardesesteenweg

– de rechtsafbeweging vanuit de Haardstedestraat naar de Zwijnaardsesteenweg

– de rechtsafbeweging van de Zwijnaardsesteenweg naar de Burggravenlaan (richting Stropbrug)

– de rechtsafbeweging van de Zwijnaardsesteenweg naar de Burggravenlaan (richting Sint-Pietersstation)

– de rechtsafbeweging vanuit de Ottergemsesteenweg naar de Burggravenlaan (richting Sint-Pietersstation)

– de rechtsafbeweging vanuit de Meersstraat naar de Koning Albertlaan

– de rechtsafbeweging vanuit de Koolmeesstraat naar de De Pintelaan

– de rechtsafbeweging vanuit de De Pintelaan naar de Zwijnaardsesteenweg

– de rechtdoorbeweging op de Heerweg-Zuid ter hoogte van de bibliotheek

Waar geen aangepaste verkeersborden ‘rechtsaf of rechtdoor door rood’ hangen, blijft het absoluut verboden om voorbij het rode licht te rijden.

Verkeersborden ‘rechtsaf of rechtdoor door rood’

Sinds 2012 voorziet de Belgische wegcode hiervoor de verkeersborden B22 en B23: een omgekeerde witte driehoek met rode rand, waarin een gele fiets staat afgebeeld. Aan deze borden mogen fietsers rechtsaf of rechtdoor voorbij een rood licht rijden. In Brussel waren deze nieuwe verkeersborden kort daarna te vinden. Gent paste, als eerste stad in Vlaanderen, deze fietsvriendelijke maatregel toe. Want fietsers winnen er tijd mee.

Proefproject op vijf kruispunten

In 2014 werden in Gent negen fietsbewegingen op vijf kruispunten geselecteerd om de nieuwe verkeersborden B22 en B23 uit te testen. Deze maatregel was bedoeld om het fietscomfort te verhogen. Fietsers hoeven geen tijd te verliezen door te wachten voor een rood licht, terwijl ze zien dat de baan vrij is om verder te rijden.

De regel kan niet zomaar op alle kruispunten, maar enkel waar door het rood fietsen in alle veiligheid kan. Dat is het geval als fietsers rechtdoor of rechtsaf op een fietspad kunnen rijden zonder de rijweg te kruisen, of uitzonderlijk op andere plaatsen als het veilig is (bv. in een enkelrichtingsstraat).

Na de evaluatie van het effect op de verkeersveiligheid is voor andere kruispunten op gemeentewegen onderzocht of het een goed idee zou zijn om rechtsaf (of rechtdoor) door het rood fietsen toe te laten. Gent past het ook niet toe als het gevaarlijk is of bij een te groot conflict met voetgangers (bv. licht op aanvraag voor voetgangers).