Weefstroken op E40 – Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde

autoAanleg weefstroken op E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde voorzien voor 2018

Minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts wil in 2018 tien miljoen investeren in de aanleg van weefstroken op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. De conclusie van het tot dusver geleverde studiewerk door de Vlaamse overheid stelt dat door de aanleg van weefstroken een vlottere verkeersafwikkeling in beide richtingen zal ontstaan, met als gevolg dat de verkeersveiligheid zal verbeteren. Dat antwoordde hij op een schriftelijke vraag van liberaal volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq.

Het principe van weefstroken is dat de invoegstrook van een oprit met de uitvoegstrook van de volgende afrit wordt verbonden met als doel het in- en uitvoegen veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren. Door de aanleg van dergelijke weefstroken worden minder conflicterende weefbewegingen veroorzaakt, waardoor de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert. In het recente verleden werden ook weefstroken aangelegd op de E314 tussen Herent en Wilsele, een ingreep waarover de minister aan De Clercq liet weten dat hij ze positief evalueert.

Positieve effecten

Uit het antwoord aan De Clercq blijkt dat de weefstrook richting Oostende de oprit van de E17 komende van Antwerpen met de afrit van Flanders Expo zal verbinden. In de richting van Brussel zal de oprit van Sint-Denijs-Westrem met de afrit in Zwijnaarde worden verbonden. Gevolg daarvan is dat de oprit van de N60 naar de E40 richting Brussel zal verdwijnen. Weyts laat verder weten dat op basis van een microsimulatiestudie besloten werd dat de aanleg positieve effecten zou hebben op de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in de zone. Die studie leverde de basis om verder te gaan met de plannen. Dit jaar nog volgt er een milieueffectenstudie, in 2016 zou een verkeerstechnische studie worden opgemaakt. De effectieve start van de werken wordt in 2018 voorzien. De kostprijsraming bedraagt volgens de mobiliteitsminister 10 miljoen euro.

“Waakzaam blijven”

De Clercq: “Het antwoord van de minister geeft aan dat door de aanleg van weefstroken een vlottere verkeersdoorstroming op de E40 in beide richtingen zal ontstaan, met als gevolg dat de verkeersveiligheid eveneens zal verbeteren. Dat is zonder meer een goede zaak. Ik roep de minister wel op om waakzaam te blijven met betrekking tot de situatie van de N60 waar de oprit naar de E40 richting Brussel verdwijnt. Ik stel voor deze oprit niet te sluiten vooraleer er wordt voorzien in een degelijke nieuwe ontsluiting van de N60 en het Technologiepark naar de R4 richting Merelbeke, zodat de verkeersafwikkeling er in oostelijke richting gegarandeerd blijft.”