Voor de N-VA fractie is de maat vol in Lebbeke

ann vervlietVoor de N-VA fractie is de maat in Lebbeke vol zegt An Vervliet. N-VA dient motie van wantrouwen tegen de voorzitter van de gemeenteraad in.

In het verleden is de voorzitter van de gemeenteraad, een taak die in Lebbeke ingevuld wordt door de burgemeester, reeds meermaals aangesproken over zijn ongepast optreden tijdens de gemeenteraadszittingen. Verschillende oppositiepartijen dienden klachten in bij de gouverneur, waaronder huidige coalitiepartner CD&V (maart 2011).

De druppel die voor ons de emmer deed overlopen is de rechtstreekse persoonlijke aanval op één van onze fractieleden op de jongste gemeenteraad (30/4/15).

De voorzitter balanceert op de fijne lijn tussen wat mag en wat niet mag:

Hij beïnvloedt de gemeenteraadsleden bij de individuele stemmingen

Hij kleineert de oppositie wanneer hij zich niet met degelijke argumenten kan verdedigen. Kijk hiervoor maar naar de N-VA tussenkomsten op de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

Hij misbruikt zijn rol als voorzitter, die o.a. bepaalt wie wanneer spreekrecht heeft, om een persoonlijke aanval te lanceren tegen de raadsleden

Wij dienen met de N-VA gemeenteraadsfractie dan ook een motie van wantrouwen tegen de voorzitter van de gemeenteraad in.

Sinds 2007 is de burgemeester niet automatisch meer voorzitter van de gemeenteraad, maar elk lid van de groep gemeenteraadsleden komt wettelijk in aanmerking voor deze functie.

Gezien de opeenstapeling van feiten, achten wij het wijs om de functie van gemeenteraadsvoorzitter en burgemeester te ontkoppelen.

Vandaar dat wij eisen dat de huidige burgemeester zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad overdraagt aan een ander gemeenteraadslid, iemand die wel objectief optreedt en zijn rol als scheidsrechter tussen de verschillende partijen ten gronde vervult.

Wij hopen op deze manier een rustig en vreedzaam verloop van de raad te bekomen waarin alle voorstellen op een democratische manier kunnen worden besproken.

An Vervliet, fractievoorzitter: “Met 9 vóór stemmen, 1 onthouding en 15 tegen stemmen, heeft onze motie het jammer genoeg niet gehaald. Wij hebben met de N-VA fractie echter een duidelijk statement kunnen maken en hopen dat de volgende gemeenteraden in een meer democratische en vredige sfeer kunnen verlopen. De inwoners van onze gemeente hebben geen nood aan een kibbelende gemeenteraad. Wij blijven verder constructief oppositie voeren door enerzijds de meerderheidsvoorstellen met een kritisch oog te bekijken en anderzijds door zelf positieve, opbouwende voorstellen in te dienen.”