Wetsvoorstel herschikking politiezones

politie1N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote heeft een wetsvoorstel ingediend voor de vrijwillige herschikking van de politiezones. Hij wil zo tegemoetkomen aan de noden die er momenteel leven bij de huidige 195 politiezones.

Tot 2011 was het voor politiezones mogelijk om te fusioneren, maar van deze regeling werd slechts eenmaal gebruik gemaakt door de PZ Lama (samensmelting van politie Lanaken en Maasmechelen).

Met het wetsvoorstel zou het mogelijk worden dat een gemeente vrijwillig een bestaande politiezone verlaat. Dit op voorwaarde dat deze gemeente aansluit bij een andere zone, zonder dat het aantal politiezones toeneemt.

De vorige wetswijziging voorzag dat ‘volledige’ politiezones konden fusioneren op voorwaarde dat zij binnen het gerechtelijk arrondissement bleven. Door de recente wijziging van de 12 gerechtelijke arrondissementen (die ongeveer gelijklopen met de provincies) wordt het dankzij het wetsvoorstel mogelijk dat gemeenten, die vroeger in verschillende gerechtelijke arrondissementen lagen, nu wel kunnen fusioneren in een politiezone.

“Met het voorstel kunnen zones zich op vrijwillige basis fusioneren”, zegt Degroote. “Dat biedt steden en gemeenten de kans om te kiezen voor naburige steden of gemeenten met een gelijkaardige maatschappelijke realiteit.”

Het wetsvoorstel voorziet dat de politiezones gelijklopen met de brandweerzones. Op die manier ontstaat er tussen de parketten, politie- en brandweerzones een vlottere dienstverlening voor de burger.

“Wij willen steden en gemeenten de kans geven om zich te verenigen op basis van dezelfde maatschappelijke behoeftes en noden”, legt Degroote uit. “Voor steden en gemeenten van de bestaande politiezones is het interessant om uit hun politiezone te kunnen treden. Zo krijgen ze de mogelijkheid om hun taak maatschappij-realistisch uit te voeren. In dat kader moeten we verzekeren dat de nieuwe politiezone parallel loopt met de gerechtelijke en de brandweerzone.”

De vraag tot herschikking leeft bij verschillende gemeenten. Onder meer Schoten, Lier, Dijleland en Boducap zouden geïnteresseerd zijn. Ook de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) staat positief tegenover het voorstel.