Openbare verkoop inboedel Adolf Meheus musem

foto heemkundezulteNet zoals elke inwoner van Zulte werden de gemeenteraadsleden van Zulte via een flyer in de brievenbus op de hoogte gebracht van de openbare verkoop van meer dan 300 stukken (ongeveer de helft van de collectie) door het college van burgemeester en schepenen. Zelfs de raadsleden van de meerderheid vielen uit lucht.

Sinds 1968 is de gemeente eigenaar van de vroegere woning van industrieel Adolphe Meheus langs de Kerkstraat.

Hij schonk het prachtige domein in de Kerkstraat aan de gemeenschap van Olsene/ Zulte. De enige voorwaarde die hij hierbij stelde, was dat het grote herenhuis vooraan voor altijd haar museumwaarde zou behouden en dit in de stijl, de sfeer en met de inboedel zoals mensen van zijn stand toen leefden. Een prachtig historisch kader dat diende bewaard te blijven voor de latere generaties. Terecht een stukje erfgoed waar de gemeente Zulte fier zou moeten op zijn.

In het legaat en in het gemeenteraadsbesluit waarbij het legaat onder voorwaarden aanvaard werd, staat duidelijk “pour en faire un musée” en “om uitsluitend als museum te worden gebruikt”. Indien aan het legaat lasten verbonden zijn, is de legataris verplicht deze last uit te voeren, zelfs zo deze last zwaarder is dan het voordeel dat hij uit het legaat verkregen heeft.
Ondanks deze bepalingen en duidelijke wens van de schenker, is het huidig college niet bereid deze wens langer uit te voeren en heeft men zonder enig overleg met de gemeenteraad beslist om meer dan de helft van de collectie en inboedel te verkopen.

CD&V had op het einde van de vorige legislatuur een projectsubsidie bekomen van Vlaanderen, de provincie en Europa om het Adolf Meheus museum terug tot leven te brengen. Eén van de eerste beleidsdaden van het huidig bestuur was dit project naar de vuilnismand te verwijzen en daarmee werden de subsidies voor meer dan € 52.000 ook geannuleerd. Nu budgettaire redenen aanhalen als motivatie voor de verkoop is dan ook klare onzin. –

CD&V Zulte hoopt dat deze uiterst onrespectvolle wijze van omgaan met ons cultureel erfgoed en in het bijzonder met de voorwaarden van het ontvangen legaat, een duidelijke halt kan worden toegeroepen en zo het weinig erfgoed dat we nog hebben, alsnog kan worden gered.

Geraldine Van den Weghe diende hiertoe namens de CD&V-fractie alvast een bijkomend agendapunt in voor de volgende gemeenteraad van dinsdag 27 mei. Ze roept dan ook op de openbare verkoop af te lassen.

• Voorstel tot besluit: Zowel omtrent de wenselijkheid, als omtrent de juridische mogelijkheden stelt de CD&V-fractie zich vragen. De CD&V-fractie stelt dan ook voor om de openbare verkoop af te lassen, zodoende de nodige tijd te kunnen nemen het gewenst inhoudelijk maatschappelijk debat te kunnen voeren en de mogelijke juridische implicaties van de beslissing na te gaan.

Foto: http://www.heemkundezulte.be