Inzetten op meer veiligheid voor pleziervaart

0
570

bootInzetten op meer veiligheid voor onze pleziervaart

Dankzij het Marien Ruimtelijk Plan is er voor elke activiteit op de Noordzee ruimte voorzien. De afgelopen jaren namen de activiteiten sterk toe. Samen met deze toename was er de afgelopen drie jaar ook een lichte stijging van het aantal tussenkomsten van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. Het gaat om een beperkte stijging van 380 naar 418 jaarlijkse tussenkomsten, waarbij niet alle tussenkomsten dringend zijn. Veelal is het probleem bij tussenkomst reeds opgelost of gaat het om loos alarm. Opvallend is dat de pleziervaart bijna 50% van de tussenkomsten bevat. Het gaat om yachtings, recreatieve vissers en (kite)surfers. Deze laatste groep neemt met 18 tussenkomsten in 2014 slechts een zeer beperkt deel in van het totaal aantal tussenkomsten. Positief is dat het totaal aantal tussenkomsten in de pleziervaart afgelopen jaar is afgenomen.

Tommelein: ‘Het aantal tussenkomsten op zee blijft vrij stabiel en situeert zich hoofdzakelijk in de pleziervaart. Samen met de gouverneur zal ik zowel vanuit beleids- als operationeel niveau blijven inzetten op meer veiligheid. De Noordzee heeft veel te bieden maar men mag nooit de riscio’s uit het oog verliezen. Een goede opleiding voor onze pleziervaarders is een must.’

Een veilige pleziervaart op de Noordzee hangt nauw samen met de wetgeving op de watersporten. De huidige wetgeving is sterk verouderd en bevat heel wat interpretatieverschillen. Staatssecretaris Bart Tommelein is daarom actief bezig met een herziening van de wetgeving: ‘In februari ben ik gestart met een herzieningsproces tijdens de Staten-Generaal van de Watersporten. Samen met West-Vlaamse gouverneur Decaluwé, Minister van Sport Muyters en alle betrokken stakeholders wil ik een nieuw evenwicht vinden tussen veiligheid op zee en vrije sportbeoefening. Het is mijn bedoeling om nog voor de zomer met eerste wetgevende voorstellen te kunnen komen om eind 2015 definitief te kunnen landen’, besluit Tommelein.

Cijfermateriaal tussenkomsten MRCC (2012-2014):
cyfers