Sint-Lambrechts- Woluwe opnieuw schuldig bevonden

Na de infobladen oordeelt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht nu ook dat de website van Sint-Lambrechts-Woluwe de taalwetgeving niet respecteert.”, stelt Brussels N-VA volksvertegenwoordiger Liesbet Dhaene. “Er is echter weinig kans dat het gewest in actie schiet na dit tweede advies.”, vervolgt Dhaene. “Sinds september al is Minister-President Vervoort op de hoogte van een schending van de taalwetgeving door de infobladen en nog steeds worden deze op dezelfde manier verspreid. Waarom zou het nu anders zijn met het advies voor de website?”

Als je op de website van Sint-Lambrecht-Woluwe info zoekt, kan je maar beter Franstalig zijn. De website is immers voornamelijk beschikbaar in het Frans. “Minister-President Vervoort weet al lang dat er iets ernstig schort aan het respect voor de taalwetgeving in Sint-Lambrechts-Woluwe en tikt de gemeente maar niet op de vingers. De Nederlandstalige inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe worden volledig aan hun lot overgelaten.”

Volksvertegenwoordiger Dhaene kaartte de website-kwestie aan bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht die haar klacht gegrond verklaarde. “Er is geen sprake van een gelijkwaardige behandeling voor de Nederlandstalige en de Franstalige inwoner in Sint-Lambrechts-Woluwe. Ik zal Minister-Vervoort over dit gebrek aan actie ondervragen. Ik heb weinig hoop op concrete actie want tot nu toe is de taalwetgeving geen prioriteit.”, besluit Dhaene.
Liesbet Dhaene