Veel interesse om kansarmoede in scholen aan te pakken

albert janssensVeel interesse om kansarmoede in scholen aan te pakken in Geraardsbergen.

Het LOP (Lokaal Overlegplatform) Geraardsbergen Basis maakt prioriteit van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Albert Janssens, expert in werken met mensen in kansarmoede, gaf 150 geïnteresseerden uit scholen, CLB’s en welzijnsorganisaties een duidelijk inzicht in kansarmoede.

De ontwikkeling van het kind als uitgangspunt

‘Eerder dan te kijken naar structurele kenmerken als financieel tekort, gezondheidsrisico’s, tekort aan basisbehoeften zoals eten, is het voor leerkrachten en scholen belangrijk te kijken naar de schoolervaringen van het kind’ , is de boodschap die Albert Janssens de leerkrachten meegeeft.
Wie luistert naar hoe de kansarme zijn basisschool heeft ervaren, krijgt een heel ander verhaal te horen: verstoorde identiteitsontwikkeling, stress, cognitieve dysfuncties,…

Een avond vol nuttige tips voor leerkrachten!

‘De grote opkomst vanuit de scholen toont aan hoe actueel en nijpend het probleem van kansarmoede in het onderwijs is en hoe groot de wil is samen naar een oplossing te zoeken’ besluit Fernand Van Trimpont. ‘Het is belangrijk dat we dit signaal opnemen en samen met de scholen en welzijnsorganisaties het probleem gestructureerd aanpakken. En dit in het belang van onze kinderen.’