Vakantiewerking voor mensen met een beperking

kmebVakantiewerking voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking

Provincie subsidieert aanbod in ruime regio’s rond Tongerlo, Balen, Turnhout, Nijlen, Hove, Mechelen, Zoersel, Merksplas en Arendonk

Omwille van een beperking en/of specifieke zorgnoden kunnen sommige kinderen en jongvolwassenen niet terecht bij de reguliere en inclusieve vakantiewerkingen (zoals de speelpleinwerkingen). Zij hebben nood aan een gespecialiseerde aanpak en begeleiding met aangepaste activiteiten die aansluiten bij hun individuele mogelijkheden en interesses. “De provincie Antwerpen geeft negen organisaties een subsidie zodat zij een vakantiewerking op maat van jongeren met een beperking kunnen organiseren tijdens de maanden juli en augustus. Het gaat om organisaties die geen residentiële opvang voor deze kinderen voorzien. Nog een voorwaarde is dat het een nieuw initiatief is in een regio waar nog geen bestaande initiatieven voor deze doelgroep bestaan. De bedoeling is ook om mantelzorgers even te ontlasten van hun dagelijkse zorg.”, duidt gedeputeerde Peter Bellens.

In totaal reageerden 11 organisaties met een subsidieaanvraag om een vakantiewerking te kunnen organiseren voor jongeren met een beperking. Negen organisaties kregen een subsidie toegekend, verspreid over de hele provincie. Er zal deze zomer een aanbod zijn in onder andere de ruime regio’s rond Zoersel, Arendonk, Turnhout, Tongerlo, Hove, Merksplas, Nijlen, Balen en Mechelen.

Gedeputeerde Peter Bellens is tevreden met de mogelijkheden voor deze doelgroep tijdens de zomermaanden: “Als provincie staan we voor gelijke kansen en zorgen we ervoor dat deze kwetsbare doelgroep niet uit de boot valt. Kinderen en jongeren met een beperking hebben ook recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding.”

Emmaus vzw, Monnikenheide

Monnikenheide biedt ondersteuning aan personen met een (vooral) verstandelijke beperking via dagondersteuning, woonopvang en kortverblijf. De organisatie wil tijdens de zomervakantie samen met de gemeentebesturen van Zandhoven, Zoersel en Malle een speelpleinwerking oprichten voor kinderen tussen 3 en 21 jaar met een (vermoeden van) een beperking. De gemeenten stellen hun infrastructuur ter beschikking terwijl Monnikenheide de begeleiding voor de doelgroep voorziet.

Vzw De Rusthuif

Deze vzw heeft een dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking en een tehuis niet-werkenden. Tijdens de zomermaanden wil de vzw samen met de gemeentes Arendonk, Dessel, Ravels en Retie jeugd met een verstandelijke en/of meervoudige beperking opvangen. Het is de bedoeling om het gezin, familie, netwerk gedurende 3 weken te ontlasten van de zorg voor hun kind door activiteiten uit te werken op maat van de kinderen.

Stad Turnhout

Tijdens de zomermaanden kunnen kinderen met een beperking terecht in een vakantieopvang/speelplein. Met dit aanbod wil de Stad Turnhout vakantieopvang op maat van kinderen met een beperking voorzien én een aanbod aan de ouders en gezinnen van deze kinderen bieden om even op adem te komen. Hiervoor werkt de stad samen met Dagcentrum Kasteel vzw, Muylenberg vzw en Den Leeuweric vzw. Zij staan in voor de pedagogische begeleiding. Beide organisaties hebben ruime ervaring met de doelgroep van personen met een handicap, vrije tijd en dagbesteding.

Sporta-federatie vzw, Tongerlo

Sporta-federatie bestaat uit verschillende recreatieve sportclubs. In 2015 wil ze haar kampenaanbod uitbreiden met vier specifieke kampen voor jongeren met een beperking. Gedurende een verblijf van zes dagen wordt hen -afhankelijk van de gekozen vakantieformule- een aangepast activiteitenprogramma aangeboden.

Willekom vzw, Mechelen

Willekom vzw is een kortverblijf voor personen met een verstandelijke of meervoudige beperking, of met Niet Aangeboren Hersenletsel. De vzw organiseert tijdens de zomervakantie een vrijetijdsaanbod voor jongeren van 12 tot 21 jaar met een (vermoeden van) beperking. Tijdens deze weken wordt een ruim aanbod aan activiteiten aangeboden waarop jongeren zich kunnen inschrijven.

Ritmica vzw, Hove

De groep Ritmica ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische en/of verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis en/of leerstoornis. Ze begeleiden 210 kinderen, 20 jongeren en 75 volwassenen. Zij organiseren van 17 tot en met 21 augustus 2015 een ‘week van avontuur en ontspanning’. Ze richten zich tot jongeren van 12 tot 19 jaar met een (vermoeden van) beperking.

Widar vzw, Merksplas

Widar vzw is een ‘dorpgemeenschap’. Medewerkers met hun families wonen in de voorziening en vormen samen met de opgenomen personen met een beperking een woongemeenschap. Zeer veel aandacht wordt besteed aan de werkplaatsen. Daar vinden de bewoners overdag een zinvolle activiteit. De vzw wil in de zomervakantie een boerderijkamp organiseren voor kinderen met een matige tot ernstige beperking.

IONA vzw, Nijlen

Iona is een voorziening voor 30 kinderen en meer dan 25 volwassenen met een verstandelijke beperking. Tijdens de zomervakantie organiseert Iona vzw gedurende twee weken vakantieopvang voor kinderen en jongeren die niet terecht kunnen bij de reguliere en inclusieve vakantieopvang. Per week wordt er een nieuw thema uitgewerkt. Deze vakantiewerking is een aanvulling op de inclusieve speelpleinwerking van de gemeente Nijlen.

De Schakel vzw, Balen

De Schakel is een opvang en- begeleidingscentrum voor volwassen personen met een verstandelijke beperking in de regio Antwerpen. Binnen hun dagelijkse werking met volwassenen met een beperking maken ze tijdens het paasverlof en tijdens de zomervakantie ruimte om speeldagen aan te bieden aan kinderen met een beperking. De kinderen staan onder professionele begeleiding van pedagogisch geschoold personeel dat gepaste activiteiten en een zinvolle daginvulling voorziet.