CDenV roept burgemeesters samen

cdv-logoCD&V roept burgemeesters samen

“Op maandag 11 mei houdt CD&V een nieuwe burgemeesterstop. Op geregelde tijdstippen brengen we onze lokale toppers samen. Het zijn interessante en nuttige momenten om een brug te slaan tussen de Dorpstraat en de Wetstraat. Op zulke momenten kunnen onze ministers, parlementsleden en burgemeesters elkaar informeren over wat er leeft en samen de koers uitzetten die we willen varen”, zegt de woordvoerder van CD&V

Sinds de vorige burgemeesterstop zijn de Vlaamse en federale regering helemaal op snelheid gekomen. Het werkt dat daar gebeurt, heeft ook zijn weerslag op het lokale beleid. Onder meer Koen Geens, minister van Justitie en Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, zullen uitleg geven over de impact van hun werk op het lokale niveau.

CD&V-voorzitter Wouter Beke: “CD&V is de grootste partij op het lokale niveau, met 137 burgemeesters. In 215 gemeenten zijn of zitten we in de meerderheid. Het beleid dat we federaal en Vlaams voeren, heeft een belangrijke impact. Tegelijk zijn de signalen die we op die manier uit de Dorpstraat opvangen van onschatbare waarde. Het is die wisselwerking die uniek is voor CD&V.”