...

Inplanting windturbines in Aalst

electr windmReactie niet-goedkeuring Provinciaal RUP inplanting windturbines

De niet-goedkeuring van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dat de provincie Oost-Vlaanderen had voorbereid, zorgt er in Aalst niet voor dat de plannen voor het plaatsen van windturbines op de bedrijvenzones Zuid III en Zuid IV in Erembodegem worden afgeblazen.

In tegendeel, de niet-goedkeuring zorgt er eerder voor dat er nu opnieuw méér mogelijkheden zijn tot het plaatsen van windmolens op het grondgebied van Aalst.

Het behalen van de doelstellingen in het kader van het Burgemeestersconvenant (terugdringen van de CO2-uitstoot met 20% tegen 2020) is onmogelijk zonder bijkomende hernieuwbare energiebronnen in Aalst. Het klimaatactieplan dat in opmaak is, geeft dan ook aan dat de mogelijkheden voor plaatsing van in totaal 8 windturbines binnen Aalst moet worden onderzocht.

Schepen De Koninck (CD&V) : “Laat duidelijk zijn dat wij geen voorstander zijn van “hoe-meer-hoe-liever windmolens”. Wij zijn eveneens beducht voor een goede ruimtelijke inplanting over het grondgebied van Aalst, rekening houdend met draagkracht, drukke bewoning en landschappelijke waarde”.
Schepen Van de Steen (SD&P) : “Er is weldegelijk interesse om windmolens te realiseren. Door de opmaak van het Provinciaal RUP werd deze interesse een tijdje in de koelkast gezet, maar doordat het RUP nu niet doorgaat zal er zeker weer schot in de zaak komen”.

Op dinsdag 19 mei tussen 18u en 21u organiseert Electrabel een infomarkt in de gebouwen van ILvA over hun plannen voor de plaatsing van windturbines in de industriezones Zuid III en IV.