Gedwongen adoptie : tijd voor actie

kinderwagenNa aanbevelingen expertenpanel gedwongen adoptie: tijd voor actie

Lorin Parys is tevreden met de aanbevelingen van het expertenpanel dat zich de voorbije maanden heeft gebogen over de problematiek van gedwongen adoptie . “Na de aanbevelingen is het nu tijd voor de actie”, aldus Parys, die een voorstel van decreet klaar heeft.

Vorig jaar doken in de media verhalen op over vrouwen die in de jaren ’50-’80 gedwongen werden hun pasgeborene af te staan voor adoptie. Daarbij werd verwezen naar de rol van bepaalde (katholieke) opvangtehuizen en andere instanties. Op vraag van de N-VA werden hoorzittingen georganiseerd in het Vlaams Parlement. Tweede stap in dit verhaal was de oprichting van een expertenpanel. Lorin Parys, Vlaams Parlementslid en zelf papa van twee adoptiekindjes, steunt de aanbevelingen van het panel.

Excuses op zijn plaats
“Met de N-VA hebben wij tijdens de hoorzittingen reeds aangegeven dat we excuses wenselijk vinden. We zullen daarover nu overleggen met de andere partijen in het halfrond. Want de politiek heeft inderdaad een verantwoordelijkheid aangezien er pas in 1989 – veel te laat dus – regelgeving kwam op het vlak van bemiddeling. Bovendien reageerde de politiek te laat op de tragische verhalen.”

Parys steunt ook het idee van een Vlaams afstammingscentrum en de centrale registratie van alle adopties. De DNA-databank moet dan weer toelaten slachtoffers van gedwongen adoptie op vrijwillige wijze bij te staan als beide partijen wensen te herenigen, mits de juiste omkadering.

Voorstel van decreet voor binnenlandse adoptie klaar
Parys: “We moeten omgaan met de fouten uit het verleden, maar er ook uit leren. Deze fouten mogen zich in de toekomst nooit meer herhalen. Het panel suggereert dan ook terecht een bijsturing van de regels rond binnenlandse adoptie, en dat is ook logisch: er bestaat een brede consensus over de nood aan herziening van de regels. Daarom werken we met de N-VA aan een voorstel van decreet.”

Het voorstel van decreet voor binnenlandse adoptie biedt een antwoord op verschillende bekommernissen:

een blijvend verbod op bemiddeling door wie niet geaccrediteerd is
de financiële onafhankelijkheid van de adoptiediensten die ook instaan voor begeleiding
een uitgewerkt inzagerecht zoals bij interlandelijke adoptie, inclusief de verplichting tot bewaring van alle dossiers
het recht van elk adoptiekind op informatie over zijn adoptiestatus
“In het Vlaams Parlement vonden reeds hoorzittingen plaats. Met deze aanbevelingen kunnen we de laatste hand leggen aan het voorstel van decreet”, aldus Parys.