...

EU wil personeelsbudget met 1.500 euro verhogen

euroLidstaten besparen, de EU weigert en dreigt maandelijks personeelsbudget met 1.500 euro per Europarlementslid te verhogen

Morgen stemt het Europees Parlement over de boekhouding van de EU. Daarbij is ook sprake om het personeelsbudget van de Europarlementsleden te verhogen met 1.500 euro. De traditionele fracties (christendemocraten, socialisten, liberalen) zullen het voorstel waarschijnlijk goedkeuren. “Absurd,” vindt Europarlementslid Sander Loones (N-VA). “De EU zendt hiermee een verkeerd signaal uit in harde besparingstijden. De N-VA en haar Europese fractie (ECR, Europese Conservatieven en Hervormers) stemmen alvast tegen.”

Wanneer het voorstel morgen gestemd wordt, zou niet het loon van de Europese Parlementsleden stijgen. Wel zouden zij per maand 1.500 euro extra krijgen om het salaris van hun medewerkers te betalen. De N-VA-delegatie wijst het voorstel alvast radicaal af: “We willen allemaal dat Europa meer draagvlak opbouwt bij de Europese burgers. Dat bereik je niet door wereldvreemd het Europese budget keer op keer te verhogen. In 2010 en 2011 werd al een verhoging van het personeelsbudget doorgevoerd.”

Loones verwijst daarbij ook naar de realisaties van de Vlaamse en de federale regering, waarin de N-VA als grootste partij mee de lijnen uitzet: “Daar slagen we er wél in om te besparen op het personeelsbudget van de overheid. De Vlaamse Regering schrapte bijvoorbeeld de medewerkers voor ex-ministers. De federale kabinetten werken 5,2 miljoen euro goedkoper dan de regering-Di Rupo. Waarom zou dat niet in Europa kunnen?”

De discussie is symptomatisch voor een dieper probleem. Morgen wordt ook gestemd over de boekhouding van de EU. De Europarlementsleden wordt gevraagd kwijting te verlenen, terwijl de Europese Rekenkamer diezelfde boekhouding eerder afkeurde. De jaarcijfers van de Europese Unie zijn namelijk niet rechtmatig op orde. “Al twintig jaar keurt de Rekenkamer de boekhouding van de EU af, stelt Loones, “En al twintig jaar geeft het Europees Parlement vervolgens toch zijn akkoord. Het zou de traditionele fracties sieren wat meer eerlijkheid aan de dag te leggen. Als dat hun houding is, dan kunnen ze het jaarverslag van de Rekenkamer evengoed afschaffen.”

De vier Europarlementsleden van de N-VA zullen morgen tegen het voorstel stemmen om het personeelsbudget te verhogen. Ook de problematische kwijtingen zullen zij afwijzen. Loones roept de andere parlementsleden op het N-VA-voorbeeld te volgen. “Ik richt me specifiek tot onze collega’s van CD&V, Open VLD en sp.a, omdat zij tot de traditionele EU-fracties behoren die vragende partij zijn voor deze onbegrijpelijke maatregelen. De Vlaamse collega’s hebben al aangegeven dat ze persoonlijk ook zullen tegenstemmen. Een goede zaak. Ik hoop dat zij er ook in zullen slagen om hun fracties bij te sturen, zodat zij net als de ECR-fractie tegenstemmen. Enkel zo kunnen we bij de bevolking meer draagvlak voor Europa opbouwen.”